Ποινικά δικαστήρια. Μετατροπή της ποινής σε χρήμα. Δυνατότητα καταβολής σε δόσεις

Ποινικά δικαστήρια. Μετατροπή της ποινής σε χρήμα. Δυνατότητα καταβολής σε δόσεις

Δυνατότητα καταδικασθέντων από ποινικά δικαστήρια για καταβολή του ποσού, για την μετατροπή της ποινής που τους έχει επιβληθεί, σε δόσειςΣύμφωνα με το άρθρο 82 του Ποινικού Κώδικα, όπως  ισχύει μετά τον νόμο 4093/2012  (ΦΕΚ Α 222) δίδεται η δυνατότητα στους καταδικασθέντες από ποινικά δικαστήρια για καταβολή του ποσού, για την μετατροπή της ποινής που τους έχει επιβληθεί, σε δόσεις

3. Κάθε ημέρα φυλάκισης υπολογίζεται σε ποσό από πέντε (5) ευρώ έως εκατό (100) ευρώ και κάθε ημέρα κράτησης σε ποσό από πέντε (5) ευρώ έως εκατό (100) ευρώ.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών μπορεί να αυξομειώνονται τα προβλεπόμενα ποσά μετατροπής των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών.

Μετατροπή της ποινής φυλάκισης σε χρηματική. Όρια μετατροπής. Ηπιότερο δίκαιο

4. Μετά τη μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής, το δικαστήριο εκτιμά αν εκείνος που καταδικάστηκε μπορεί να καταβάλει αμέσως το σύνολο του ποσού της μετατροπής.

Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει αδυναμία άμεσης καταβολής ή ότι η καταβολή θα συνεπαγόταν την αδυναμία καταβολής της αποζημίωσης στο θύμα, το δικαστήριο καθορίζει προθεσμία, από δύο ως τρία έτη, ώστε μέσα σε αυτήν να καταβάλει εκείνος που καταδικάστηκε το πιο πάνω ποσό σε δόσεις που ορίζει το ίδιο δικαστήριο.

Μετατροπή ποινής φυλάκισης σε παροχή κοινωφελούς εργασίας