Προσλήψεις στο δημόσιο με προκηρύξεις ΑΣΕΠ, στους δήμους, στα νοσοκομεία, στα μουσεία και τις ανασκαφές στους αρχαιολογικούς χώρους, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στα Πανεπιστήμια – ΑΕΙ – ΤΕΙ, εκπαιδευτικού προσωπικού και εκπαιδευτικώνΟΕΑΔ - εκπαιδευτικοί

ΟΑΕΔ. Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας

ΟΑΕΔ. Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας Καθορίζονται τα κριτήρια για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ 7Κ/2018. Πρόσληψη 158 πτυχιούχων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στη ΔΕΔΔΗΕ

ΑΣΕΠ 7Κ/2018. Πρόσληψη 158 πτυχιούχων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στη ΔΕΔΔΗΕ Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Αχαρνών – 9 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Αχαρνών O δήμος Αχαρνών ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού και τεχνιτών, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις

Προσλήψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Προσλήψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ για την ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις

Προσλήψεις στο δήμο Νότιας Κυνουρίας

Προσλήψεις στο δήμο Νότιας Κυνουρίας Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων τα οποία για το μήνα Ιούνιο 2018 θα απασχοληθούν ...
Περισσότερα...
ΟΕΑΔ - εκπαιδευτικοί

ΟΑΕΔ. Προσλήψεις εκπαιδευτικών στην βιοτεχνική μονάδα Λακκιάς

ΟΑΕΔ. Προσλήψεις εκπαιδευτικών στην βιοτεχνική μονάδα Λακκιάς ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ EΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Περιστερίου – θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Περιστερίου Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό ...
Περισσότερα...
ιατροί - ιατρικές εξετάσεις

Προκήρυξη για πρόσληψη 953 ιατρών στις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ)

Προκήρυξη για πρόσληψη 953 ιατρών στις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής ...
Περισσότερα...
ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ. Αποτελέσματα για τις 5066 θέσεις πυροπροστασίας

ΟΑΕΔ. Αποτελέσματα για τις 5066 θέσεις πυροπροστασίας Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης ανέργων για 5.066 θέσεις πλήρους απασχόλησης του Προγράμματος  Κοινωφελούς χαρακτήρα ...
Περισσότερα...
Δικηγόροι - Δικηγορικοί Σύλλογοι - Δικηγορικές εταιρείες

Πρόσληψη 3 δικηγόρων στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής

Πρόσληψη 3 δικηγόρων στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή, στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών ...
Περισσότερα...
εναέρια μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος

Πρόσληψη ιδιωτών στα εναέρια μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος

Πρόσληψη ιδιωτών στα εναέρια μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος Κανονισμός πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χειριστών και τεχνικών ...
Περισσότερα...
ναυτικοί

Προκήρυξη για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) 2018-2019

Προκήρυξη για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) 2018-2019 Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών / σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας

Προσλήψεις στον Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων (επαναπροκήρυξη) για την ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων ΔΕ Φύλαξης – ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ 8Κ/2018. Πρόσληψη 186 ατόμων ΔΕ στο Υπουργείο Πολιτισμού

ΑΣΕΠ 8Κ/2018. Πρόσληψη 186 ατόμων ΔΕ στο Υπουργείο Πολιτισμού Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στην ΣΤΑΣΥ ΑΕ

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στην ΣΤΑΣΥ ΑΕ Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις

Προσλήψεις στον Δήμο Δίου-Ολύμπου – 60 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Δίου-Ολύμπου Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) ...
Περισσότερα...
Δικηγόροι - Δικηγορικοί Σύλλογοι - Δικηγορικές εταιρείες

Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο δήμο Σάμου

Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο δήμο Σάμου Πλήρωση με επιλογή μιας θέσης δικηγόρου με πάγια μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο ...
Περισσότερα...
ΟΑΕΔ

Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε δήμους Δυτικής Αττικής

Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε δήμους Δυτικής Αττικής Απασχόληση σε Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ στους δήμους Ελευσίνας, Μάνδρας - Ειδυλλίας και Ασπρόπυργου ...
Περισσότερα...

Δείτε όλες τις προσλήψεις