Προσλήψεις πτυχιούχων. Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσλήψεις πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και υποτρόφων, ερευνητών, βιολόγων, ειδικών επιστημόνων, αρχαιολόγων κλπ


δικαστικών λειτουργών Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων

Πλήρωση 10 κενών θέσεων δικαστικών λειτουργών Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων

Πλήρωση 10 κενών θέσεων δικαστικών λειτουργών Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση δέκα (10) κενών θέσεων δικαστικών ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις πτυχιούχων στο Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση

Προσλήψεις πτυχιούχων στο Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Με σκοπό την κάλυψη πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών για την επιτάχυνση της Κτηματογράφησης ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ 1Κ/2018. Πρόσληψη 209 ατόμων στην ΕΥΔΑΠ

ΑΣΕΠ 1Κ/2018. Πρόσληψη 209 ατόμων στην ΕΥΔΑΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2018 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ 2Ε/2018. Πρόσληψη 72 πτυχιούχων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

ΑΣΕΠ 2Ε/2018. Πρόσληψη 72 πτυχιούχων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Ε/2018 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Γνωστοποιείται ότι απεστάλη ...
Περισσότερα...
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ. Προσλήψεις

Προσλήψεις 100 ατόμων στην Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΑΕ

Προσλήψεις 100 ατόμων στην Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΑΕ Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΑΕ ΑΔΑ: Ψ26ΣΟΡΛ1-5ΘΣ ΘΕΜΑ: «Αποφάσεις Αποφάσεις ∆ιοικητικού Συμβουλίου» (Πρόσληψη Προσωπικού με ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ΡΑΕ

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ΡΑΕ Αριθμ. απόφ. 789/2017 - ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4737/29.12.2017 Ρύθμιση θεμάτων Ασκούμενων Δικηγόρων στην ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ 1Ε/2018. Πρόσληψη 4 πτυχιούχων στο ΕΚΔΔΑ

ΑΣΕΠ 1Ε/2018. Πρόσληψη 4 πτυχιούχων στο ΕΚΔΔΑ ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Ε/2018 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Πρόσληψη στον Δήμο Περιστερίου ενός (1) ΠΕ Νομικού

Πρόσληψη στον Δήμο Περιστερίου ενός (1) ΠΕ Νομικού Πρόσληψη στο Δήμο Περιστερίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ΙΓΜΕ

Προσλήψεις στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ΙΓΜΕ Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ...
Περισσότερα...
εκπαίδευση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Θέσεις προπτυχιακών προγραμμάτων 2018-2019

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Θέσεις προπτυχιακών προγραμμάτων 2018-2019 Καθορισμός του αριθμού των παρεχόμενων θέσεων του ΕΑΠ στις 5720 για τους φοιτητές των ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ 16Κ/2017. Πρόσληψη 62 ατόμων σε υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού

ΑΣΕΠ 16Κ/2017. Πρόσληψη 62 ατόμων σε υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων μονίμου προσωπικού και ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: ...
Περισσότερα...
Δικηγόροι - Δικηγορικοί Σύλλογοι - Δικηγορικές εταιρείες

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Νέας Σμύρνης

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Νέας Σμύρνης Αριθμ. 91874 - ΦΕΚ Τεύχος Β 4691/29.12.2017 Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Νέας Σμύρνης ...
Περισσότερα...

Πρόσληψη διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού στην Σχολή Ικάρων

Πρόσληψη διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού στην Σχολή Ικάρων Πλήρωση πέντε (5) θέσεων ∆ιδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Σχολή Ικάρων, της κατηγορίας ∆ιδακτικού ...
Περισσότερα...
Δικηγόροι - Δικηγορικοί Σύλλογοι - Δικηγορικές εταιρείες

Αιτήσεις για άσκηση στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ)

Αιτήσεις για άσκηση στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2018 Υποβολή Αιτήσεων για Άσκηση ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ 5Ε/2017. Πρόσληψη 14 πτυχιούχων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Εθνική Αναλογιστική Αρχή

ΑΣΕΠ 5Ε/2017. Πρόσληψη 14 πτυχιούχων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Εθνική Αναλογιστική Αρχή Προκήρυξη για την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Eιδικού ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις

Προσλήψεις στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Προσλήψεις στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «”ΘΕΣΠΙΑ 2” - ΘΕμελίωση Συνεργιστικών και ολοκληρωμένων μεθοδολογιών και εργαλείων ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Βέροιας

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Βέροιας στη Νομική Υπηρεσία / Γραφείο Νομικών Συμβούλων του Δήμου Βέροιας Όσες / οι υποψήφιες/οι δικηγόροι ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ 1Γ/2017. Πρόσληψη 548 πτυχιούχων στην ΑΑΔΕ

ΑΣΕΠ 1Γ/2017. Πρόσληψη 548 πτυχιούχων στην ΑΑΔΕ Πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό συνολικά πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής ...
Περισσότερα...
Μετανάστες - Πρόσφυγες - άδεια διαμονής

Προσλήψεις στην Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Προσλήψεις στην Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής H Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ανακοινώνει την πρόσληψη 131 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ έως ...
Περισσότερα...