Προσλήψεις πτυχιούχων. Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσλήψεις πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και υποτρόφων, ερευνητών, βιολόγων, ειδικών επιστημόνων, αρχαιολόγων κλπ


ΑΣΕΠ 13Κ/2021. Ξεκινούν οι αιτήσεις για 1468 προσλήψεις σε δήμους

ΑΣΕΠ 13Κ/2021. Ξεκινούν οι αιτήσεις για 1468 προσλήψεις σε δήμους

ΑΣΕΠ 13Κ/2021. Ξεκινούν οι αιτήσεις για 1468 προσλήψεις σε δήμους Πρόσληψη 1468 ατόμων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ σε δήμους, περιφέρειες  ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ 1Κ/2022. Πρόσληψη προσωπικού ΠΕ, ΤΕ στην ΕΑΓΜΕ

ΑΣΕΠ 1Κ/2022. Πρόσληψη προσωπικού ΠΕ, ΤΕ στην ΕΑΓΜΕ

ΑΣΕΠ 1Κ/2022. Πρόσληψη προσωπικού ΠΕ, ΤΕ στην ΕΑΓΜΕ Προκήρυξη προσλήψεων στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1K/2022 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ 12Κ/2021. Ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων

ΑΣΕΠ 12Κ/2021. Ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων

ΑΣΕΠ 12Κ/2021. Ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων ΑΣΕΠ 12Κ/2021. Προσλήψεις στο Υπουργείο Τουρισμού και Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΣΕΠ 12K/2021 - ΦΕΚ ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ 13Κ/2021. Προκήρυξη 1468 προσλήψεων σε δήμους

ΑΣΕΠ 13Κ/2021. Προκήρυξη 1468 προσλήψεων σε δήμους

ΑΣΕΠ 13Κ/2021. Προκήρυξη 1468 προσλήψεων σε δήμους, περιφέρειες Πρόσληψη 1468 ατόμων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ σε δήμους, περιφέρειες  ΑΣΕΠ 13K/2021 ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ 13Κ/2021. Πρόσληψη 1468 ατόμων σε δήμους, περιφέρειες

ΑΣΕΠ 13Κ/2021. Πρόσληψη 1468 ατόμων σε δήμους, περιφέρειες

ΑΣΕΠ 13Κ/2021. Πρόσληψη 1468 ατόμων σε δήμους, περιφέρειες Προκήρυξη πρόσληψης 1468 ατόμων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ σε δήμους, περιφέρειες  ΑΣΕΠ ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ 12Κ/2021. Προκήρυξη για Υπουργείο Τουρισμού και Ελληνικό Κτηματολόγιο

ΑΣΕΠ 12Κ/2021. Προκήρυξη για Υπουργείο Τουρισμού και Ελληνικό Κτηματολόγιο

ΑΣΕΠ 12Κ/2021. Προκήρυξη για Υπουργείο Τουρισμού και Ελληνικό Κτηματολόγιο Προκήρυξη πρόσληψης μόνιμου προσωπικού ΠΕ, ΤΕ  ΑΣΕΠ 12K/2021 - ΦΕΚ Τεύχος ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ 7Κ/2021. Πρόσκληση για ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών

ΑΣΕΠ 7Κ/2021. Πρόσκληση για ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών

ΑΣΕΠ 7Κ/2021. Πρόσκληση για ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ 12Κ/2021. Προκήρυξη για Υπουργείο Τουρισμού και Ελληνικό Κτηματολόγιο

ΑΣΕΠ 12K/2021. Προσλήψεις στο Υπουργείο Τουρισμού και Ελληνικό Κτηματολόγιο

ΑΣΕΠ 12K/2021. Προσλήψεις στο Υπουργείο Τουρισμού και Ελληνικό Κτηματολόγιο Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ΠΕ, ΤΕ  ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12K/2021 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ 11Κ/2021. Ξεκινούν αιτήσεις για Τράπεζα Ελλάδος, Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΣΕΠ 11Κ/2021. Ξεκινούν αιτήσεις για Τράπεζα Ελλάδος, Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΣΕΠ 11Κ/2021. Ξεκινούν αιτήσεις για Τράπεζα Ελλάδος, Εθνικό Τυπογραφείο Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ΑΣΕΠ 11K/2021 - ΦΕΚ Τεύχος ...
Περισσότερα...
ΟΑΕΔ. Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για Πρόγραμμα της UNICEF

ΟΑΕΔ. Αποτελέσματα πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού για Πρόγραμμα της UNICEF

ΟΑΕΔ. Αποτελέσματα πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού για Πρόγραμμα της UNICEF Child Guarantee (Εγγύηση για το Παιδί) που υλοποιούν ΟΑΕΔ και UNICEF ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ 2Κ/2021. Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα

ΑΣΕΠ 2Κ/2021. Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα

ΑΣΕΠ 2Κ/2021. Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ στο ΑΣΕΠ Σήμερα 3.12.2021 εκδόθηκαν τα οριστικά ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ 7Ε/2021. Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης στο υπουργείο οικονομικών

ΑΣΕΠ 7Ε/2021. Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης στο υπουργείο οικονομικών

ΑΣΕΠ 7Ε/2021. Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης στο υπουργείο οικονομικών Πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο υπουργείο οικονομικών ΑΣΕΠ 7Ε/2021 - ΦΕΚ ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ 10Κ/2021. Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης στην ΕΥΑΘ

ΑΣΕΠ 10Κ/2021. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις πρόσληψης στην ΕΥΑΘ

ΑΣΕΠ 10Κ/2021. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις πρόσληψης στην ΕΥΑΘ Πρόσληψη με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΑΣΕΠ 10Κ/2021 - ΦΕΚ ...
Περισσότερα...
Θέσεις εργασίας χωρίς προϋπηρεσία με επιδότηση 1200 ευρώ

Προκήρυξη πρόσληψης 469 ατόμων στο υπουργείο πολιτισμού

Προκήρυξη πρόσληψης 469 ατόμων στο υπουργείο πολιτισμού Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των ...
Περισσότερα...
Προκήρυξη διαγωνισμού για Δόκιμους Δικαστικούς Πληρεξούσιους ΝΣΚ

Προκήρυξη διαγωνισμού για Δόκιμους Δικαστικούς Πληρεξούσιους ΝΣΚ

Προκήρυξη διαγωνισμού για Δόκιμους Δικαστικούς Πληρεξούσιους ΝΣΚ Πλήρωση σαράντα τριών (43) κενών οργανικών θέσεων Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση σαράντα ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ 6Κ/2021. Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα

ΑΣΕΠ 6Κ/2021. Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα

ΑΣΕΠ 6Κ/2021. Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομικών ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2021) Σήμερα ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ 11Κ/2021. Ξεκινούν αιτήσεις για Τράπεζα Ελλάδος, Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΣΕΠ 11Κ/2021. Προκήρυξη για Τράπεζα Ελλάδος και Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΣΕΠ 11Κ/2021. Προκήρυξη για Τράπεζα Ελλάδος και Εθνικό Τυπογραφείο Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ΑΣΕΠ 11K/2021 - ΦΕΚ Τεύχος ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ 7Ε/2021. Προκήρυξη θέσεων πτυχιούχων στο υπουργείο οικονομικών

ΑΣΕΠ 7Ε/2021. Προκήρυξη θέσεων πτυχιούχων στο υπουργείο οικονομικών

ΑΣΕΠ 7Ε/2021. Προκήρυξη θέσεων πτυχιούχων στο υπουργείο οικονομικών Πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο υπουργείο οικονομικών ΑΣΕΠ 7Ε/2021 - ΦΕΚ Τεύχος ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ 10Κ/2021. Προκήρυξη πρόσληψης ΠΕ, ΔΕ στην ΕΥΑΘ

ΑΣΕΠ 10Κ/2021. Προκήρυξη πρόσληψης ΠΕ, ΔΕ στην ΕΥΑΘ

ΑΣΕΠ 10Κ/2021. Προκήρυξη πρόσληψης ΠΕ, ΔΕ στην ΕΥΑΘ Πρόσληψη με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΑΣΕΠ 10Κ/2021 - ΦΕΚ ...
Περισσότερα...
Αλλαγές στην εισαγωγή στις σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών ΕΛΑΣ

Πρόσληψη από ιδιώτες Αξιωματικών Υγειονομικού στην Ελληνική Αστυνομία

Πρόσληψη από ιδιώτες Αξιωματικών Υγειονομικού στην Ελληνική Αστυνομία Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση θέσεων Αξιωματικών Υγειονομικού Προκήρυξη διαγωνισμού για την ...
Περισσότερα...