Προσλήψεις πτυχιούχων. Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσλήψεις πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και υποτρόφων, ερευνητών, βιολόγων, ειδικών επιστημόνων, αρχαιολόγων κλπ


Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ( ΙΠΤΗΛ ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις

Προσλήψεις στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΜΕΤΟΠΟ (Μεσογειακά Τοπία του Πολιτισμού: πολιτισμικά τοπία του παρελθόντος στη διαχρονία της Μεσογείου» με ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις

Προσλήψεις στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «ERA-PLANET: the European Network for ...
Περισσότερα...
Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών

Ίδρυση ενιαίας σχόλης προπονητών κολύμβησης στην Αθήνα

Ίδρυση Ενιαίας Σχολής Προπονητών Γ ́ Κατηγορίας στα Ολυμπιακά αθλήματα: Κολύμβησης, Υδατοσφαίρισης, Συγχρονισμένης (Καλλιτεχνικής) Κολύμβησης, Καταδύσεων και το μη Ολυμπιακό άθλημα της ...
Περισσότερα...
ιατροί - ιατρικές εξετάσεις

Πρόσληψη 3 ιατρών σε νοσοκομεία του Πανεπιστημίου Αθηνών μέσω ΑΣΕΠ

Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) κενών οργανικών θέσεων Ιατρικού Προσωπικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Ιατρού Βιοπαθολόγου, με τριετή θητεία που δύναται ...
Περισσότερα...
Δικηγόροι - Δικηγορικοί Σύλλογοι - Δικηγορικές εταιρείες

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Μεγαρέων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Προς τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν, μέρος της πρακτικής τους ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις

Προσλήψεις στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) το οποίο εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής Το ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας – 155 θέσεις εργασίας

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) ιδρύθηκε με τον Νόμο 3293/2004 αναλαμβάνοντας την άμεση μετα-ολυμπιακή αξιοποίηση της Πολυκλινικής του ...
Περισσότερα...
Σχολή Ξεναγών Αθήνας

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στην Σχολή Ξεναγών Αθήνας

Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της Σχολής Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018 ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις

Προσλήψεις στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – 4 θέσεις εργασίας

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΑΑ/ΓΙ), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση Μια (1) θέση Επιστήμονα Πληροφορικής με αντικείμενο την ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Πρόσληψη επιστημονικών και άλλων συνεργατών

Πλήρωση 18 θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΣΥΝΤΕΛΕΣΙΣ: Καινοτόμες Τεχνολογίες και Εφαρμογές βασισμένες σε Διαδίκτυο των ...
Περισσότερα...
Δικηγόροι - Δικηγορικοί Σύλλογοι - Δικηγορικές εταιρείες

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου (Αριθμ. 74105 - ΦΕΚ Τεύχος Β 3830/02.11.2017) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων

Πρόσληψη και αποζημίωση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (Αριθμ. 177418/Ζ1 - ΦΕΚ Τεύχος Β 3791/27.10.2017) ΟΙ ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις 9 πτυχιούχων στην Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη τριών (3) θέσεων ειδικών συμβούλων, τεσσάρων (4) θέσεων ειδικών συνεργατών και δύο (2) θέσεων ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ Π19ΓΕΝ. Πρόσληψη 5 Εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο Εξωτερικών

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π19ΓΕΝ - 34379 - ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 37/30.10.2017 Πλήρωσης με ειδική διαδικασία επιλογής πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προσλήψεις πτυχιούχων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσλήψεις πτυχιούχων και υποτρόφων ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις στο Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

Το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση Μουσικοπαιδαγωγού, ως «Υπευθύνου Εκπαιδευτικών και ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις

Προσλήψεις πτυχιούχων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 374/31-08-2017 της ...
Περισσότερα...
ΑΣΕΠ Πρόσληψη

ΑΣΕΠ 15Κ/2017. Πρόσληψη 335 ατόμων στον ΟΑΕΔ

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 15Κ/2017 - ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 34/20.10.2017 Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων τριάντα πέντε (335) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής ...
Περισσότερα...
Μετανάστες - Πρόσφυγες - άδεια διαμονής

Πρόσληψη νομικού στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται από το 1989 στο χώρο ...
Περισσότερα...