Προσλήψεις πτυχιούχων. Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσλήψεις πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και υποτρόφων, ερευνητών, βιολόγων, ειδικών επιστημόνων, αρχαιολόγων κλπ


Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις πτυχιούχων στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών

Προσλήψεις στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προτίθεται (ανάλογα με τις ανάγκες) ...
Περισσότερα...
ιατροί - ιατρικές εξετάσεις

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ...
Περισσότερα...
ΕΥΔΑΠ. Εφαρμογή για πληρωμή λογαριασμών, διακοπές υδροδότησης, βλάβες

Πρόσληψη 220 ατόμων ΔΕ και ΥΕ στην ΕΥΔΑΠ

Πρόσληψη 220 ατόμων ΔΕ και ΥΕ στην ΕΥΔΑΠ Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διακοσίων είκοσι (220) ατόμων για ...
Περισσότερα...
εκπαίδευση - εκπαιδευτικοί

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ. Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΙΕΚ

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ. Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΙΕΚ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης του ΙΕΚ ...
Περισσότερα...
ιατροί - ιατρικές εξετάσεις

Πρόσληψη ιατρών στο Δήμο Αθηναίων

Πρόσληψη ιατρών στο Δήμο Αθηναίων Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εικοσιοκτώ (28) ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για ...
Περισσότερα...
Σχολή Πυροσβεστών και Σχολή Ανθυποπυραγών

Εισαγωγή πτυχιούχων στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Εισαγωγή πτυχιούχων στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, στην ...
Περισσότερα...
ιατροί - ιατρικές εξετάσεις

ΟΚΑΝΑ. Πρόσκληση συνεργασίας με Ιατρούς Ψυχιάτρους ή Γενικούς Ιατρούς ή Παθολόγους

ΟΚΑΝΑ. Πρόσκληση συνεργασίας με Ιατρούς Ψυχιάτρους ή Γενικούς Ιατρούς ή Παθολόγους Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις

Προσλήψεις στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Προσλήψεις στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι τριών (23) ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Εγκρίνεται η πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων ως επικουρικό προσωπικό Αριθμ ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Πρόσληψη είκοσι πέντε (25) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων ως επικουρικό προσωπικό Κατάρτιση Καταλόγων ...
Περισσότερα...
Δικηγόροι - Δικηγορικοί Σύλλογοι - Δικηγορικές εταιρείες

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο ΕΒΕ Θεσσαλονίκης

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο ΕΒΕ Θεσσαλονίκης Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.) αποφάσισε να προβεί στην πρόσληψη πέντε (5) ασκουμένων ...
Περισσότερα...
Δικηγόροι - Δικηγορικοί Σύλλογοι - Δικηγορικές εταιρείες

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Προϋποθέσεις για την άσκηση δυο (2)  υποψήφιων δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αριθμ. 54385 ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Πρόσληψη διοικητικού βοηθού στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οπτικοακουστικών Μέσων

Πρόσληψη διοικητικού βοηθού στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οπτικοακουστικών Μέσων Διοικητικός βοηθός στον τομέα του κανονισμού για τον οπτικοακουστικό τομέα (βαθμός Β4) ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Πρόσκληση για πλήρωση 60 θέσεων στην ΜΟΔ ΑΕ

Πρόσκληση για πλήρωση 60 θέσεων στην ΜΟΔ ΑΕ Προκηρύσσεται η  πλήρωση εξήντα (60) θέσεων εκ των οποίων: α) πενήντα επτά ...
Περισσότερα...
εκπαίδευση

Φοίτηση σε Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Φοίτηση σε Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Φοίτηση σε Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες για το ...
Περισσότερα...
Σχολή Ξεναγών Αθήνας

Λειτουργία της Σχολής Ξεναγών Αθήνας και εισαγωγή 30 σπουδαστών

Λειτουργία της Σχολής Ξεναγών Αθήνας και εισαγωγή 30 σπουδαστών Προγραμματισμός λειτουργίας σχολών ξεναγών για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019 και Προκήρυξη ...
Περισσότερα...
εκπαίδευση - εκπαιδευτικοί

Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Σχολή Εθνικής Άμυνας

Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Σχολή Εθνικής Άμυνας Η Σχολή Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων, Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας ...
Περισσότερα...
δικαστικών λειτουργών Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων ...
Περισσότερα...
Ναυτικοί

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΑΕΝ Μακεδονίας

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΑΕΝ Μακεδονίας Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ...
Περισσότερα...
Δικηγόροι - Δικηγορικοί Σύλλογοι - Δικηγορικές εταιρείες

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ...
Περισσότερα...