Προσλήψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, ιστορικούς τόπους, διατηρητέα ιστορικά μνημεία

Προσλήψεις

Προσλήψεις στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης στην Κέρκυρα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή ...
Read More
Προκήρυξη θέσεων – Εύρεση εργασίας – Προσλήψεις

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. Προσλήψεις

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν έντεκα (111) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ...
Read More
Προσλήψεις

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το υποέργο ...
Read More
Προσλήψεις

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – Πρόσληψη προσωπικού

Προκήρυξη Πρόσληψης Επιστημονικού Προσωπικού - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το κείμενο ...
Read More
Προσλήψεις

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Προσλήψεις

Πρόσληψη προσωπικού - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2017 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ...
Read More
Προκήρυξη θέσεων – Εύρεση εργασίας – Προσλήψεις

Προσλήψεις στο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο της Π.Ε. Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη ...
Read More
Προσλήψεις

Προσλήψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 33 ατόμων (Φυλακων) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Αρχαιολογικού ...
Read More
Προσλήψεις

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας

Πρόσληψη 42 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα δύο (42) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ...
Read More
Προσλήψεις

Προσλήψεις στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου ...
Read More
Προσλήψεις

Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο – Προσλήψεις

Το Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών, συνολικά 4 ατόμων, προκειμένου ...
Read More