Προσλήψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, ιστορικούς τόπους, διατηρητέα ιστορικά μνημεία

Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Πρόσληψη δύο (2) ατόμων ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του 1ου υποέργου ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 5 «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ» ΤΟΥ ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ME ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ Πρόσληψη δύο (2) ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το υποέργο «Αρχαιολογική Έρευνα» στο πλαίσιο ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας

Πρόσληψη 426 ατόμων με σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την εκτέλεση των σωστικών ανασκαφών ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας

Προκήρυξη για την πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση ...
Περισσότερα...