Προσλήψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 33 ατόμων (Φυλακων) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες