Προσλήψεις στον Δήμο Ερέτριας – 5 θέσεις εργασίας

Ο Δήμος Ερέτριας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ερέτριας (Δ/νση : Ευδήμου Κραταιμένους , Ερέτρια Ευβοίας, τηλ. 2229-3-50111 ), πληροφορίες δίδονται και από το γραφείο προσωπικού(Ε.ΜΙΧΑΗΛ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από 26/07/2017 έως και 31/07/2017.