Διδακτικό προσωπικό Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 47/2016 – ΦΕΚ A 75 – 22.04.2016

Καθορισμός Προσόντων και Δικαιολογητικών για την Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης