Προσλήψεις σε δήμους – Προσλήψεις ΙΔΟΧ, δίμηνα, οκτάμηνα, πέντε ημερομίσθια, εποχιακοί, για κατεπείγουσες και έκτακτες ανάγκες, κοινωφελή προγράμματα ΟΑΕΔ, καθαρίστριεςΠροσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις στο δήμο Ιωαννιτών – 41 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με ωριαία αποζημίωση και χρονικής διάρκειας μέχρι εννέα (9) μηνών, συνολικά σαράντα ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις

Προσλήψεις στον Δήμο Γρεβενών – 18 θέσεις εργασίας

Ο ∆ήµος Γρεβενών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαοκτώ (18) ατόµων, προς ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού – 8 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις

Προσλήψεις στο Δήμο Σητείας – 9 θέσεις εργασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ (ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ) ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ H Α/θµια Σχολική Επιτροπή του Δήµου Σητείας προκηρύσσει ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Καλαμάτας – 35 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόµων, για την υλοποίηση µε ίδια µέσα του Υποέργου 1 ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Ανατολικής Μάνης – 4 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη στον Δήμο Ανατολικής Μάνης: τεσσάρων (4) ατόμων κατηγορίας ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου αυτοκινήτου, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών για ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις

Προσλήψεις στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη – 38 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη καλλιτεχνικού - εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία του Ωδείου του Παραρτήµατος αυτού και των Κέντρων Πολιτισµού του ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις

Προσλήψεις στον Δήμο Πύλου-Νέστορος – 14 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για τα Κέντρα ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Αλμυρού – 6 θέσεις εργασίας

Ο Δήμος Αλμυρού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και ΠΕΝΤΕ (5) ημερομίσθια κατ΄άτομο για ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Νάουσας – 2 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Νάουσας ...
Περισσότερα...