Προσλήψεις σε δήμους – Προσλήψεις ΙΔΟΧ, δίμηνα, οκτάμηνα, πέντε ημερομίσθια, εποχιακοί, για κατεπείγουσες και έκτακτες ανάγκες, κοινωφελή προγράμματα ΟΑΕΔ, καθαρίστριες
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Φυλής – 9 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 9 ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Πεντέλης – 19 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαεννέα (19) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών - ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Κρωπίας – 9 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη, οκτώ (8) ατόµων ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας και µία (1) ∆Ε Οδηγού Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας, µε σύµβαση εργασίας ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις

Προσλήψεις στον Δήμο Λευκάδας – 3 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη τριών (3) υπαλλήλων ειδικότητας ∆Ε Φυλάκων, κατηγορίας ∆Ε µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών, ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Αλμυρού – 10 θέσεις εργασίας

Ο Δήμος Αλμυρού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ΔΕΚΑ (10) ατόμων ΥΕ ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ. Προσλήψεις – 30 θέσεις εργασίας

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (Σ.Π.Α.Π.) Πρόσληψη τριάντα (30) ατόµων εποχικού προσωπικού, ενόψει της θερινής περιόδου, ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις

Προσλήψεις στον Δήμο Πειραιά – 8 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόµων, για την υλοποίηση της Πράξης «∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Σαρωνικού – 2 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Καλαμαριάς – 14 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη τριών (3) ΥΕ Καθαριστριών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Οι υποψήφιοι ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ. Προσλήψεις – 3 θέσεις εργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Υ∆ΡΟΝΟΜΕΩΝ Για όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να ...
Περισσότερα...