Προσλήψεις σε δήμους – Προσλήψεις ΙΔΟΧ, δίμηνα, οκτάμηνα, πέντε ημερομίσθια, εποχιακοί, για κατεπείγουσες και έκτακτες ανάγκες, κοινωφελή προγράμματα ΟΑΕΔ, καθαρίστριεςΠροσλήψεις

Προσλήψεις στον Δήμο Ξάνθης – 6 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Ξάνθης Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση της ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις

Προσλήψεις στον Δήμο Πετρούπολης

Προσλήψεις στον Δήμο Πετρούπολης Σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) ΠΕ Ψυχολόγων για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου Πετρούπολης ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις

Προσλήψεις στον Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Προσλήψεις στον Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων, για την ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Αλμυρού – 3 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Αλμυρού Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις

Προσλήψεις στον δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας

Προσλήψεις στον δήμο Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Πρόσληψη στον Δήμο Περιστερίου ενός (1) ΠΕ Νομικού

Πρόσληψη στον Δήμο Περιστερίου ενός (1) ΠΕ Νομικού Πρόσληψη στο Δήμο Περιστερίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Πατρέων – 8 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Πατρέων Πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) µήνες, συνολικά οκτώ (8) ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Λαρισαίων – 9 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Λαρισαίων Πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση της ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις Προκήρυξεις Εύρεση εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Περιστερίου – 25 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Περιστερίου Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την υλοποίηση της ...
Περισσότερα...
Προσλήψεις

Προσλήψεις στον Δήμο Δίου-Ολύμπου – 2 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Δίου-Ολύμπου Πρόσληψη διάρκειας δύο μηνών, συνολικά δύο (2) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στο ...
Περισσότερα...
Loading...