Ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία 2019. Οδηγός 120 δόσεων

Ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία 2019. Οδηγός 120 δόσεων

Αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας (dsa.gr) αναλυτικός ασφαλιστικός οδηγός για τη ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις (νόμου 4611/2019)
Την επιμέλεια και τη σύνταξη του οδηγού έχει αναλάβει ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, Σύμβουλος ΔΣΑ και Πρόεδρος της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων