ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ Προκηρύξεις

ΑΣΕΠ 1Ε/2017. Πρόσληψη 9 πτυχιούχων στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΡΑΛ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Ε/2017 – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 7/15.02.2017 Πλήρωση εννέα (9) θέσεων Ειδικού Eπιστημονικού Προσωπικού στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΡΑΛ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/3.3.1994/τ.Α), όπως ισχύει. Αιτήσεις έως 24 Μαρτίου 2017  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ …
ΑΣΕΠ Προκηρύξεις

ΑΣΕΠ 2Κ/2017. Πρόσληψη 135 ατόμων ΠΕ και ΤΕ στα δικαστήρια

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2017 – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 5/13.02.2017 Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν τριάντα πέντε (135) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες) Αιτήσεις από 01-03-2017 έως 15-03-2017 Α Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εξήντα εννιά …
ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ 1Κ/2017. Πρόσληψη 404 ατόμων ΠΕ στα δικαστήρια (Ανάκληση)

Αριθμ. 2227 – ΦΕΚ ΑΣΕΠ 6 – 13.02.2017 Ανάκληση Προκήρυξης 1Κ/2017 (ΦΕΚ 1/23.1.2017/τ. ΑΣΕΠ) πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας). ΑΣΕΠ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ …
ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ. Μείωση παραβόλων υποβολής αίτησης συμμετοχής και ένστασης

Με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/33296, 30202 – ΦΕΚ Τεύχος Β 362/09.02.2017), τα προβλεπόμενα παράβολα υποβολής αίτησης συμμετοχής σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ αναπροσαρμόζονται ως εξής: Το παράβολο υποβολής αίτησης συμμετοχής σε γραπτό διαγωνισμό …
ΑΣΕΠ

Δικαιολογητικά υποψήφιων ειδικών κατηγοριών για διαγωνισμούς του Δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ

Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των δικαιολογητικών των υποψήφιων ειδικών κατηγοριών για διαγωνισμούς του Δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ Υπεγράφη από την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B 272 – 06.02.2017) η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3-2-2017  Υπουργική Απόφαση με …
ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ. Ημερομηνίες παράτασης αιτήσεων στις προκηρύξεις 5Κ, 6Κ και 7Κ 2016

ΑΣΕΠ Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 5Κ/2016, 6Κ/2016 και 7Κ/2016 Ανακοινώνεται ότι οι προθεσμίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στις Προκηρύξεις 5Κ/2016, 6Κ/2016 και 7Κ/2016 του ΑΣΕΠ παρατείνονται ως εξής: Η προθεσμία υποβολής των …