21Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Πρόσληψη τεχνιτών

Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων, του έργου «Αποκατάσταση παράκτιου τείχους στη θέση Ν.Α.Ο.Κ., παραλιακής λεωφόρου Γαρίτσας στην Κέρκυρα»

Το κείμενο της προκήρυξης