ΑΑΔΕ. Νέο τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας

ΑΑΔΕ. Νέο τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στο πλαίσιο της εξοικονόμησης και περιστολής των δαπανών, προχώρησε στην αντικατάσταση των επιμέρους γραμμών στη Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, από σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο με μενού επιλογώνΓια την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι βρίσκεται ήδη σε λειτουργία το νέο τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, με αριθμό κλήσης το 213 212 2400

Οι γραμμές που καταργούνται είναι οι ακόλουθες: 210 3645177, 210 3646252, 210 3627747, 210 3645615, 210 3645378, 210 3627717, 210 3645832, 210 3645848, 210 3645869, 210 3642859, 210 3375169, 210 3604308, 210 3642570, 210 3644781, 210 3642922, 210 3602480.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο νέο αριθμό για εξειδικευμένες ερωτήσεις σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας και συγκεκριμένα: α) ΦΠΑ, β) Τελών και Ειδικών Φορολογιών και γ) Επιστροφών ΦΠΑ σε επιχειρήσεις με εγκατάσταση εντός και εκτός Ε.Ε., ακολουθώντας το ακόλουθο μενού επιλογών:

– Για το Τμήμα A΄ ΦΠΑ: επιλογή 1
– Για το Τμήμα Β΄ Τελών και Ειδικών Φορολογιών: επιλογή 2
– Για το Τμήμα Γ΄ Επιστροφής ΦΠΑ σε αλλοδαπές επιχειρήσεις (VAT REFUNDS): επιλογή 3.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι θα συνδέονται με τη Γραμματεία της Διεύθυνσης.

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν το Τμήμα ΦΠΑ (επιλογή 1 του κεντρικού μενού) θα παραπέμπονται στο ακόλουθο μενού:

– Για αγαθά: επιλογή 1
– Για υπηρεσίες: επιλογή 2
– Για δηλώσεις, επιστροφές, δικαίωμα έκπτωσης: επιλογή 3
– Για αγρότες και ειδικά καθεστώτα: επιλογή 4
– Για ακίνητα: επιλογή 5
– Για άλλα θέματα: επιλογή 6

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν το Τμήμα Τελών και Ειδικών Φορολογιών (επιλογή 2 του κεντρικού μενού), θα παραπέμπονται στο ακόλουθο μενού:

– Για χαρτόσημο, φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, τέλος πλαστικής σακούλας: επιλογή 1
– Για τέλη κυκλοφορίας, φόρο διαμονής, φόρο ασφαλίστρων και λοιπές φορολογίες: επιλογή 2

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν το Τμήμα Επιστροφής ΦΠΑ σε επιχειρήσεις με εγκατάσταση εντός και εκτός Ε.Ε. (επιλογή 3 του κεντρικού μενού), θα συνδέονται με το τμήμα Γ΄ της Υπηρεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν και στους τηλεφωνικούς καταλόγους της Α.Α.Δ.Ε., όπως είναι αναρτημένοι στον ιστότοπό της: www.aade.gr