Άδειες ταξί στην ΠΕ Ξάνθης

Άδειες ταξί στην ΠΕ Ξάνθης

Αριθμ. οικ. 17870/1835 – ΦΕΚ Τεύχος Β 723/04.03.2019
Καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας Επιβατικών Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων  ανά έδρα-διοικητική μονάδα, καθώς και επιμερισμός αυτών των αδειών κυκλοφορίας ανά κατηγορία (ΤΑΞΙ-ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.- ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.ΑΜΕΑ- ΕΙΔ.ΜΕΤ.)».
Καθορίζουμε τον μέγιστο αριθμό αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων με επιμερισμό κατά κατηγορία (ΤΑΞΙ –
ΕΔ.ΜΙΣΘ,ΕΙΔ.- ΜΙΣΘ. ΑΜΕΑ), ανά έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης