Ακρίβεια. Αύξηση επιδόματος ρεύματος και φυσικού αερίου

Ακρίβεια. Αύξηση επιδόματος ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου τον Απρίλιο 2022

 

Τα μέτρα για την ακρίβεια που ανακοινώθηκαν από το υπουργείο οικονομικών

Τον Απρίλιο 2022 
Αυξάνεται σημαντικά η επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Συνεχίζεται η επιδότηση φυσικού αερίου
Χορηγείται έκτακτη επιδότηση ρεύματος για τις μικρές επιχειρήσεις.