Αλλαγές στην αφαίρεση άδειας οδήγησης για σοβαρές παραβάσεις

Με διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου μεταφορών και υποδομών με τίτλο «Εκσυγχρονισμός των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών – Διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία των εποπτευόμενων φορέων και άλλες διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών», που αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση, επέρχεται αλλαγή στην αφαίρεση άδειας οδήγησης, που ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) για σοβαρές τροχαίες παραβάσεις

 

Αφαίρεση άδειας οδήγησης

Με τις νέες ρυθμίσεις οι οδηγοί που θα προβούν σε σοβαρές  παραβάσεις για τρίτη φορά μέσα σε 5 έτη, όπως είναι:

– κατανάλωση αλκοόλ,
– παραβάσεις της πινακίδας Ρ2 και του ερυθρού σηματοδότη,
– παραβάσεις που συνδέονται με την επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμού, ανταγωνισμού ή την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και
– παραβάσεις των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων

δεν θα χάνουν δια βίου την άδεια οδήγησης  όπως ίσχυε πριν, αλλά θα αφαιρείται για 5 έτη.

Περαιτέρω θα μπορούν να την ανακτήσουν, με την προϋπόθεση ότι θα εκπαιδευτούν και θα περάσουν πάλι τις σχετικές εξετάσεις

 
 

Οι συγκεκριμένες διατάξεις έχουν ως εξής:

Άρθρο 61
Ρυθμίσεις αναφορικά με το κυρωτικό πλαίσιο παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. – Αντικατάσταση παρ. 4 και 6 άρθρου 28 ν. 4530/2018

Στο άρθρο 28 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής αυτών από τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία είσπραξης των βεβαιωμένων διοικητικών προστίμων της παρ. 3.».

Η παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Σε περίπτωση διάπραξης των παραβάσεων που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ, των παραβάσεων της πινακίδας Ρ2 και του ερυθρού σηματοδότη, των παραβάσεων που συνδέονται με την επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμού, ανταγωνισμού ή την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και των παραβάσεων των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, η άδεια οδήγησης αφαιρείται για πέντε (5) έτη και ο παραβάτης υποχρεούται σε εκπαίδευση και εξέταση για την επαναχορήγησή της, κατ’ εφαρμογή της απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 107.

Η κύρωση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τους παραβάτες οδηγούς που έχουν διαπράξει τρεις από τις προαναφερθείσες παραβάσεις μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 28 του ν. 4530/2018.»

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης