Αλλαγές στην Εκκαθάριση και Πληρωμή Συντάξεων ΟΑΕΕ και ΟΓΑ

Αλλαγές και μεταφορά στις αρμοδιότητες Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων τέως ΟΑΕΕ και τέως ΟΓΑ

 

Αριθμ. 110059 – ΦΕΚ τεύχος Β 1109/14.03.2022
Μεταφορά αρμοδιοτήτων Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων τέως ΟΑΕΕ και τέως ΟΓΑ στις Τοπικές Διευθύνσεις e-Ε.Φ.Κ.Α.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ)
αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά των κατωτέρω αρμοδιοτήτων εκκαθάρισης και πληρωμής συντάξεων τ. Ο.Α.Ε.Ε. και τ. Ο.Γ.Α. με έναρξη απονομής από 13/05/2016:

α) Εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και πληρωμή των συντάξεων λόγω γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, ατυχημάτων, ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετίας και ΔΣΚΑ.

β) Ενημέρωση των τηρούμενων ανά κατηγορία συνταξιούχων ατομικών μερίδων με τις εκάστοτε μεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης.

γ) Διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην είσπραξη ή στον συμψηφισμό συντάξεων γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, ατυχημάτων, ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετίας και ΔΣΚΑ που έχουν χορηγηθεί αχρεωστήτως, μέριμνα για την ορθή εκτέλεση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων, καθώς και αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως.

δ) Διενέργεια παρακρατήσεων φόρων και εισφορών, κρατήσεων δανείων, καθώς και λοιπών κρατήσεων για συνταξιούχους.

ε) Λήψη δικαστικών μέτρων σε βάρος των κατά νόμο υπόχρεων στις περιπτώσεις μη δήλωσης θανάτου του δικαιούχου σύνταξης.

 

Α. Για τους συνταξιούχους Μη Μισθωτούς (τ. ΟΑΕΕ):

Α1. Από το Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Ροδόπης στα Τμήματα Συντάξεων/Συντάξεων και Παροχών των κάτωθι υπηρεσιών για την περιοχή αρμοδιότητάς τους:
1. Τοπική Διεύθυνση Α’ Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη
2. Τοπική Διεύθυνση Β’ Έβρου με έδρα το Διδυμότειχο
3. Τοπική Διεύθυνση Δράμας με έδρα την Δράμα
4. Τοπική Διεύθυνση Καβάλας με έδρα την Καβάλα
5. Τοπική Διεύθυνση Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη

Α2. Από το Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Θ’ Θεσσαλονίκης στα Τμήματα Συντάξεων/Συντάξεων και Παροχών των κάτωθι υπηρεσιών για την περιοχή αρμοδιότητάς τους:
1. Τοπική Διεύθυνση Α’ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη
2. Τοπική Διεύθυνση Β’ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη
3. Τοπική Διεύθυνση Γ’ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη
4. Τοπική Διεύθυνση Δ’ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη
5. Τοπική Διεύθυνση ΣΤ’ Θεσσαλονίκης με έδρα την Καλαμαριά
6. Τοπική Διεύθυνση Ζ’ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Σταυρούπολη
7. Τοπική Διεύθυνση Η’ Θεσσαλονίκης με έδρα τον Εύοσμο
8. Τοπική Διεύθυνση Ι’ Θεσσαλονίκης με έδρα την Ιωνία
9. Τοπική Διεύθυνση Α’ Ημαθίας με έδρα τη Βέροια
10. Τοπική Διεύθυνση Β’ Ημαθίας με έδρα την Αλεξάνδρεια
11. Τοπική Διεύθυνση Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς
12. Τοπική Διεύθυνση Α’ Πέλλας με έδρα την Έδεσσα
13. Τοπική Διεύθυνση Β’ Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά
14. Τοπική Διεύθυνση Πιερίας με έδρα την Κατερίνη
15. Τοπική Διεύθυνση Σερρών με έδρα τις Σέρρες
16. Τοπική Διεύθυνση Χαλκιδικής με έδρα τον Πολύγυρο
17. Τοπική Διεύθυνση Α’ Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη
18. Τοπική Διεύθυνση Β’ Κοζάνης με έδρα την Πτολεμαΐδα
19. Τοπική Διεύθυνση Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά
20. Τοπική Διεύθυνση Καστοριάς με έδρα την Καστοριά
21. Τοπική Διεύθυνση Φλώρινας με έδρα την Φλώρινα

Α3. Από το Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Α’ Ιωαννίνων στα Τμήματα Συντάξεων/Συντάξεων και Παροχών των κάτωθι υπηρεσιών για την περιοχή αρμοδιότητάς τους:
1. Τοπική Διεύθυνση Β’ Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα 2. Τοπική Διεύθυνση Άρτας με έδρα την Άρτα
3. Τοπική Διεύθυνση Θεσπρωτίας με έδρα την Ηγουμενίτσα
4. Τοπική Διεύθυνση Πρέβεζας με έδρα την Πρέβεζα
5. Τοπική Διεύθυνση Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα

Α4. Από τα Τμήματα Α’ και Β’ Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Α’ Λάρισας στα Τμήματα Συντάξεων/Συντάξεων και Παροχών των κάτωθι υπηρεσιών για την περιοχή αρμοδιότητάς τους:
1. Τοπική Διεύθυνση Β’ Λάρισα με έδρα τη Λάρισα
2. Τοπική Διεύθυνση Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα
3. Τοπική Διεύθυνση Α’ Μαγνησίας με έδρα το Βόλο
4. Τοπική Διεύθυνση Β’ Μαγνησίας με έδρα το Βόλο
5. Τοπική Διεύθυνση Τρικάλων με έδρα τα Τρίκαλα
6. Τοπική Διεύθυνση Α’ Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία
7. Τοπική Διεύθυνση Β’ Φθιώτιδας με έδρα την Αταλάντη
8. Τοπική Διεύθυνση Α’ Βοιωτίας με έδρα τη Λειβαδιά
9. Τοπική Διεύθυνση Β’ Βοιωτίας με έδρα τη Θήβα
10. Τοπική Διεύθυνση Α’ Ευβοίας με έδρα την Χαλκίδα
11. Τοπική Διεύθυνση Β’ Εύβοιας με έδρα την Ιστιαία
12. Τοπική Διεύθυνση Γ’ Εύβοιας με έδρα το Αλιβέρι
13. Τοπική Διεύθυνση Ευρυτανίας με έδρα το Καρπενήσι
14. Τοπική Διεύθυνση Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα

Α5. Από τα Τμήματα Α’ και Β’ Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Α’ Αχαΐας στα Τμήματα Συντάξεων/Συντάξεων και Παροχών των κάτωθι υπηρεσιών για την περιοχή αρμοδιότητάς τους:
1. Τοπική Διεύθυνση Β’ Αχαΐας με έδρα την Πάτρα
2. Τοπική Διεύθυνση Γ’ Αχαΐας με έδρα το Αίγιο
3. Τοπική Διεύθυνση Α’ Αιτωλοακαρνανίας με έδρα την Ιερά Πόλη Μεσολογγίου
4. Τοπική Διεύθυνση Β’ Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο
5. Τοπική Διεύθυνση Γ’ Αιτωλοακαρνανίας με έδρα τη Ναύπακτο
6. Τοπική Διεύθυνση Α’ Ηλείας με έδρα τον Πύργο
7. Τοπική Διεύθυνση Β’ Ηλείας με έδρα την Αμαλιάδα
8. Τοπική Διεύθυνση Ζακύνθου με έδρα τη Ζάκυνθο
9. Τοπική Διεύθυνση Κεφαλληνίας με έδρα το Αργοστόλι
10. Τοπική Διεύθυνση Λευκάδας με έδρα τη Λευκάδα
11. Τοπική Διεύθυνση Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη
12. Τοπική Διεύθυνση Αργολίδας με έδρα το Δήμο Ναυπλιέων
13. Τοπική Διεύθυνση Α’ Κορινθίας με έδρα την Κόρινθο
14. Τοπική Διεύθυνση Β’ Κορινθίας με έδρα το Κιάτο
15. Τοπική Διεύθυνση Λακωνίας με έδρα τη Σπάρτη
16. Τοπική Διεύθυνση Α’ Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα
17. Τοπική Διεύθυνση Β’ Μεσσηνίας με έδρα την Κυπαρισσία

Α6. Από τα Τμήματα της Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων και της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Παροχών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στα Τμήματα Συντάξεων/Συντάξεων και Παροχών των κάτωθι υπηρεσιών για την περιοχή αρμοδιότητάς τους:
1. Τοπική Διεύθυνση Α’ ΚΤ Αθήνας με έδρα την Αθήνα
2. Τοπική Διεύθυνση Β’ ΚΤ Αθήνας με έδρα την Αθήνα
3. Τοπική Διεύθυνση Γ’ ΚΤ Αθήνας με έδρα την Αθήνα
4. Τοπική Διεύθυνση Δ’ ΚΤ Αθήνας με έδρα την Αθήνα
5. Τοπική Διεύθυνση Ε’ ΚΤ Αθήνας με έδρα την Αθήνα
6. Τοπική Διεύθυνση ΣΤ’ ΚΤ Αθήνας με έδρα τη Νέα Φιλαδέλφεια
7. Τοπική Διεύθυνση Ζ’ ΚΤ Αθήνας με έδρα το Γαλάτσι
8. Τοπική Διεύθυνση Η’ ΚΤ Αθήνας με έδρα τη Δάφνη
9. Τοπική Διεύθυνση Θ’ ΚΤ Αθήνας με έδρα Ζωγράφου
10. Τοπική Διεύθυνση Ι’ ΚΤ Αθήνας με έδρα την Ηλιούπολη
11. Τοπική Διεύθυνση ΙΑ’ ΚΤ Αθήνας με έδρα την Αθήνα (Νέος Κόσμος)
12. Τοπική Διεύθυνση Α’ ΒΤ Αθήνας με έδρα την Αγία Παρασκευή
13. Τοπική Διεύθυνση Β’ ΒΤ Αθήνας με έδρα το Χαλάνδρι
14. Τοπική Διεύθυνση Γ’ ΒΤ Αθήνας με έδρα την Κηφισιά
15. Τοπική Διεύθυνση Δ’ ΒΤ Αθήνας με έδρα το Αμαρούσιο
16. Τοπική Διεύθυνση Ε’ ΒΤ Αθήνας με έδρα τη Νέα Ιωνία
17. Τοπική Διεύθυνση Α’ ΔΤ Αθήνας με έδρα το Περιστέρι
18. Τοπική Διεύθυνση Β’ ΔΤ Αθήνας με έδρα το Αιγάλεω
19. Τοπική Διεύθυνση Γ’ ΔΤ Αθήνας με έδρα το Ίλιον
20. Τοπική Διεύθυνση Δ’ ΔΤ Αθήνας με έδρα την Πετρούπολη
21. Τοπική Διεύθυνση Α’ ΝΤ Αθήνας με έδρα την Καλλιθέα
22. Τοπική Διεύθυνση Γ’ ΝΤ Αθήνας με έδρα τη Γλυφάδα
23. Τοπική Διεύθυνση Α’ Ανατολικής Αττικής με έδρα τις Αχαρνές
24. Τοπική Διεύθυνση Β’ Ανατολικής Αττικής με έδρα τον Άγιο Στέφανο
25. Τοπική Διεύθυνση Γ’ Ανατολικής Αττικής με έδρα τη Ραφήνα
26. Τοπική Διεύθυνση Δ’ Ανατολικής Αττικής με έδρα το Κορωπί
27. Τοπική Διεύθυνση Ε’ Ανατολικής Αττικής με έδρα το Λαύριο
28. Τοπική Διεύθυνση Α’ Δυτικής Αττικής με έδρα την Ελευσίνα
29. Τοπική Διεύθυνση Β’ Δυτικής Αττικής με έδρα τα Άνω Λιόσια

Α7. Από το Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Α’ Πειραιά στα Τμήματα Συντάξεων/Συντάξεων και Παροχών των κάτωθι υπηρεσιών για την περιοχή αρμοδιότητάς τους:
1. Τοπική Διεύθυνση Β’ Πειραιώς με έδρα τον Πειραιά
2. Τοπική Διεύθυνση Γ’ Πειραιώς με έδρα το Κερατσίνι
3. Τοπική Διεύθυνση Δ’ Πειραιώς με έδρα τον Κορυδαλλό
4. Τοπική Διεύθυνση Ε’ Πειραιώς με έδρα τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη
5. Τοπική Διεύθυνση ΣΤ’ Πειραιώς με έδρα το Πέραμα
6. Τοπική Διεύθυνση Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη
7. Τοπική Διεύθυνση Σάμου με έδρα τη Σάμο
8. Τοπική Διεύθυνση Χίου με έδρα τη Χίο
9. Τοπική Διεύθυνση Α’ Κυκλάδων με έδρα την Ερμούπολη Σύρου
10. Τοπική Διεύθυνση Β’ Κυκλάδων με έδρα τη Νάξο
11. Τοπική Διεύθυνση Γ’ Κυκλάδων με έδρα τη Θήρα
12. Τοπική Διεύθυνση Α’ Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο
13. Τοπική Διεύθυνση Β’ Δωδεκανήσου με έδρα την Κάλυμνο
14. Τοπική Διεύθυνση Γ’ Δωδεκανήσου με έδρα την Κω

Α8. Από το Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Α’ Ηρακλείου (Άγιος Μηνάς) στα Τμήματα Συντάξεων/ Συντάξεων και Παροχών των κάτωθι υπηρεσιών για την περιοχή αρμοδιότητάς τους:
1. Τοπική Διεύθυνση Β’ Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο (Αλικαρνασσός)
2. Τοπική Διεύθυνση Γ’ Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο
3. Τοπική Διεύθυνση Λασιθίου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο
4. Τοπική Διεύθυνση Ρεθύμνης με έδρα το Ρέθυμνο
5. Τοπική Διεύθυνση Χανίων με έδρα τα Χανιά

 
 

Β. Για τους συνταξιούχους Αγρότες (τ. ΟΓΑ):

Β1. Από το Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Ροδόπης στα Τμήματα Συντάξεων/Συντάξεων και Παροχών των κάτωθι υπηρεσιών για την περιοχή αρμοδιότητάς τους:
1. Τοπική Διεύθυνση Α’ Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη
2. Τοπική Διεύθυνση Β’ Έβρου με έδρα το Διδυμότειχο
3. Τοπική Διεύθυνση Δράμας με έδρα την Δράμα
4. Τοπική Διεύθυνση Καβάλας με έδρα την Καβάλα
5. Τοπική Διεύθυνση Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη

Β2. Από το Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Α’ Θεσσαλονίκης στα Τμήματα Συντάξεων/Συντάξεων και Παροχών των κάτωθι υπηρεσιών για την περιοχή αρμοδιότητάς τους:
1. Τοπική Διεύθυνση Β’ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη
2. Τοπική Διεύθυνση Γ’ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη
3. Τοπική Διεύθυνση Δ’ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη
4. Τοπική Διεύθυνση ΣΤ’ Θεσσαλονίκης με έδρα την Καλαμαριά
5. Τοπική Διεύθυνση Ζ’ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Σταυρούπολη
6. Τοπική Διεύθυνση Η’ Θεσσαλονίκης με έδρα τον Εύοσμο
7. Τοπική Διεύθυνση Θ’ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Νεάπολη
8. Τοπική Διεύθυνση Ι’ Θεσσαλονίκης με έδρα την Ιωνία
9. Τοπική Διεύθυνση Α’ Ημαθίας με έδρα τη Βέροια
10. Τοπική Διεύθυνση Β’ Ημαθίας με έδρα την Αλεξάνδρεια
11. Τοπική Διεύθυνση Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς
12. Τοπική Διεύθυνση Α’ Πέλλας με έδρα την Έδεσσα
13. Τοπική Διεύθυνση Β’ Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά
14. Τοπική Διεύθυνση Πιερίας με έδρα την Κατερίνη
15. Τοπική Διεύθυνση Σερρών με έδρα τις Σέρρες
16. Τοπική Διεύθυνση Χαλκιδικής με έδρα τον Πολύγυρο
17. Τοπική Διεύθυνση Α’ Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη
18. Τοπική Διεύθυνση Β’ Κοζάνης με έδρα την Πτολεμαΐδα
19. Τοπική Διεύθυνση Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά
20. Τοπική Διεύθυνση Καστοριάς με έδρα την Καστοριά
21. Τοπική Διεύθυνση Φλώρινας με έδρα την Φλώρινα

Β3. Από το Τμήμα Συντάξεων και Παροχών της Τοπικής Διεύθυνσης Β’ Ιωαννίνων στα Τμήματα Συντάξεων/ Συντάξεων και Παροχών των κάτωθι υπηρεσιών για την περιοχή αρμοδιότητάς τους:
1. Τοπική Διεύθυνση Α’ Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα 2. Τοπική Διεύθυνση Άρτας με έδρα την Άρτα
3. Τοπική Διεύθυνση Θεσπρωτίας με έδρα την Ηγουμενίτσα
4. Τοπική Διεύθυνση Πρέβεζας με έδρα την Πρέβεζα
5. Τοπική Διεύθυνση Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα

Β4. Από τα Τμήματα Α’ και Β’ Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Α’ Λάρισας στα Τμήματα Συντάξεων/Συντάξεων και Παροχών των κάτωθι υπηρεσιών για την περιοχή αρμοδιότητάς τους:
1. Τοπική Διεύθυνση Β’ Λάρισας με έδρα τη Λάρισα
2. Τοπική Διεύθυνση Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα
3. Τοπική Διεύθυνση Α’ Μαγνησίας με έδρα το Βόλο
4. Τοπική Διεύθυνση Β’ Μαγνησίας με έδρα το Βόλο
5. Τοπική Διεύθυνση Τρικάλων με έδρα τα Τρίκαλα

Β5. Από Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Α’ Φθιώτιδας στα Τμήματα Συντάξεων/Συντάξεων και Παροχών των κάτωθι υπηρεσιών για την περιοχή αρμοδιότητάς τους:
1. Τοπική Διεύθυνση Β’ Φθιώτιδας με έδρα την Αταλάντη
2. Τοπική Διεύθυνση Α’ Βοιωτίας με έδρα τη Λειβαδιά
3. Τοπική Διεύθυνση Β’ Βοιωτίας με έδρα τη Θήβα
4. Τοπική Διεύθυνση Α’ Ευβοίας με έδρα την Χαλκίδα
5. Τοπική Διεύθυνση Β’ Εύβοιας με έδρα την Ιστιαία
6. Τοπική Διεύθυνση Γ’ Εύβοιας με έδρα το Αλιβέρι
7. Τοπική Διεύθυνση Ευρυτανίας με έδρα το Καρπενήσι
8. Τοπική Διεύθυνση Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα

Β6. Από τα Τμήματα Α’ και Β’ Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Β’ Αχαΐας στα Τμήματα Συντάξεων/Συντάξεων και Παροχών των κάτωθι υπηρεσιών για την περιοχή αρμοδιότητάς τους:
1. Τοπική Διεύθυνση Α’ Αχαΐας με έδρα την Πάτρα
2. Τοπική Διεύθυνση Γ’ Αχαΐας με έδρα το Αίγιο
3. Τοπική Διεύθυνση Α’ Αιτωλοακαρνανίας με έδρα την Ιερά Πόλη Μεσολογγίου
4. Τοπική Διεύθυνση Β’ Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο
5. Τοπική Διεύθυνση Γ’ Αιτωλοακαρνανίας με έδρα τη Ναύπακτο
6. Τοπική Διεύθυνση Α’ Ηλείας με έδρα τον Πύργο
7. Τοπική Διεύθυνση Β’ Ηλείας με έδρα την Αμαλιάδα
8. Τοπική Διεύθυνση Ζακύνθου με έδρα τη Ζάκυνθο
9. Τοπική Διεύθυνση Κεφαλληνίας με έδρα το Αργοστόλι
10. Τοπική Διεύθυνση Λευκάδας με έδρα τη Λευκάδα

Β7. Από τα Τμήματα της Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων και της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Παροχών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στα ακόλουθα Τμήματα Συντάξεων/Συντάξεων και Παροχών των κάτωθι υπηρεσιών για την περιοχή αρμοδιότητάς τους:
1. Τοπική Διεύθυνση Α’ ΚΤ Αθήνας με έδρα την Αθήνα
2. Τοπική Διεύθυνση Β’ ΚΤ Αθήνας με έδρα την Αθήνα
3. Τοπική Διεύθυνση Γ’ ΚΤ Αθήνας με έδρα την Αθήνα
4. Τοπική Διεύθυνση Δ’ ΚΤ Αθήνας με έδρα την Αθήνα
5. Τοπική Διεύθυνση Ε’ ΚΤ Αθήνας με έδρα την Αθήνα
6. Τοπική Διεύθυνση ΣΤ’ ΚΤ Αθήνας με έδρα τη Νέα Φιλαδέλφεια
7. Τοπική Διεύθυνση Ζ’ ΚΤ Αθήνας με έδρα το Γαλάτσι
8. Τοπική Διεύθυνση Η’ ΚΤ Αθήνας με έδρα τη Δάφνη
9. Τοπική Διεύθυνση Θ’ ΚΤ Αθήνας με έδρα Ζωγράφου
10. Τοπική Διεύθυνση Ι’ ΚΤ Αθήνας με έδρα την Ηλιούπολη
11. Τοπική Διεύθυνση ΙΑ’ ΚΤ Αθήνας με έδρα την Αθήνα (Νέος Κόσμος)
12. Τοπική Διεύθυνση Α’ ΒΤ Αθήνας με έδρα την Αγία Παρασκευή
13. Τοπική Διεύθυνση Β’ ΒΤ Αθήνας με έδρα το Χαλάνδρι
14. Τοπική Διεύθυνση Γ’ ΒΤ Αθήνας με έδρα την Κηφισιά
15. Τοπική Διεύθυνση Δ’ ΒΤ Αθήνας με έδρα το Αμαρούσιο
16. Τοπική Διεύθυνση Ε’ ΒΤ Αθήνας με έδρα τη Νέα Ιωνία
17. Τοπική Διεύθυνση Α’ ΔΤ Αθήνας με έδρα το Περιστέρι
18. Τοπική Διεύθυνση Β’ ΔΤ Αθήνας με έδρα το Αιγάλεω
19. Τοπική Διεύθυνση Γ’ ΔΤ Αθήνας με έδρα το Ίλιον
20. Τοπική Διεύθυνση Δ’ ΔΤ Αθήνας με έδρα την Πετρούπολη
21. Τοπική Διεύθυνση Α’ ΝΤ Αθήνας με έδρα την Καλλιθέα
22. Τοπική Διεύθυνση Γ’ ΝΤ Αθήνας με έδρα τη Γλυφάδα
23. Τοπική Διεύθυνση Α’ Ανατολικής Αττικής με έδρα τις Αχαρνές
24. Τοπική Διεύθυνση Β’ Ανατολικής Αττικής με έδρα τον Άγιο Στέφανο
25. Τοπική Διεύθυνση Γ’ Ανατολικής Αττικής με έδρα τη Ραφήνα
26. Τοπική Διεύθυνση Δ’ Ανατολικής Αττικής με έδρα το Κορωπί
27. Τοπική Διεύθυνση Ε’ Ανατολικής Αττικής με έδρα το Λαύριο
28. Τοπική Διεύθυνση Α’ Δυτικής Αττικής με έδρα την Ελευσίνα
29. Τοπική Διεύθυνση Β’ Δυτικής Αττικής με έδρα τα Άνω Λιόσια
30. Τοπική Διεύθυνση Α’ Πειραιώς με έδρα τον Πειραιά
31. Τοπική Διεύθυνση Β’ Πειραιώς με έδρα τον Πειραιά
32. Τοπική Διεύθυνση Γ’ Πειραιώς με έδρα το Κερατσίνι
33. Τοπική Διεύθυνση Δ’ Πειραιώς με έδρα τον Κορυδαλλό
34. Τοπική Διεύθυνση Ε’ Πειραιώς με έδρα τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη
35. Τοπική Διεύθυνση ΣΤ’ Πειραιώς με έδρα το Πέραμα
36. Τοπική Διεύθυνση Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη
37. Τοπική Διεύθυνση Σάμου με έδρα τη Σάμο
38. Τοπική Διεύθυνση Χίου με έδρα τη Χίο
39. Τοπική Διεύθυνση Α’ Κυκλάδων με έδρα την Ερμούπολη Σύρου
40. Τοπική Διεύθυνση Β’ Κυκλάδων με έδρα τη Νάξο
41. Τοπική Διεύθυνση Γ’ Κυκλάδων με έδρα τη Θήρα
42. Τοπική Διεύθυνση Α’ Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο
43. Τοπική Διεύθυνση Β’ Δωδεκανήσου με έδρα την Κάλυμνο
44. Τοπική Διεύθυνση Γ’ Δωδεκανήσου με έδρα την Κω
45. Τοπική Διεύθυνση Αργολίδας με έδρα το Δήμο Ναυπλιέων
46. Τοπική Διεύθυνση Α’ Κορινθίας με έδρα την Κόρινθο
47. Τοπική Διεύθυνση Β’ Κορινθίας με έδρα το Κιάτο
48. Τοπική Διεύθυνση Α’ Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα
49. Τοπική Διεύθυνση Β’ Μεσσηνίας με έδρα την Κυπαρισσία
50. Τοπική Διεύθυνση Λακωνίας με έδρα τη Σπάρτη
51. Τοπική Διεύθυνση Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη

Β8. Από το Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Γ’ Ηρακλείου στα Τμήματα Συντάξεων/Συντάξεων και Παροχών των κάτωθι υπηρεσιών για την περιοχή αρμοδιότητάς τους:
1. Τοπική Διεύθυνση Α’ Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο.
2. Τοπική Διεύθυνση Β’ Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο (Αλικαρνασσός).
3. Τοπική Διεύθυνση Λασιθίου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο.
4. Τοπική Διεύθυνση Ρεθύμνης με έδρα το Ρέθυμνο.
5. Τοπική Διεύθυνση Χανίων με έδρα τα Χανιά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως