Αλλαγές στους σπουδαστές ΕΣΔΔΑ και τρόπος ορισμού των αποδοχών τους

Κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

 

Με διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού επέρχονται αλλαγές στον διορισμό των σπουδαστών Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και ρυθμίζονται τα θέματα των αποδοχών τους

 

Συγκεκριμένα οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Άρθρο 68
Σπουδαστές Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και διορισμός τους – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20 νόμου 1388/1983

Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του νόμου 1388/1983 (Α΄113) περί της ιδιότητας και των υποχρεώσεων των εκπαιδευομένων προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι εισαγόμενοι στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) αν έχουν την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου, του υπαλλήλου ν.π.δ.δ. ή του υπαλλήλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, τη διατηρούν.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει και στην περίπτωση που ο σπουδαστής κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. αποκτήσει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου κατά τα ανωτέρω, κατόπιν διορισμού του βάσει αίτησής του με διαδικασία που προηγήθηκε της εισαγωγής του στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η παρακολούθηση των σπουδών θεωρείται αυτόματα, από την εισαγωγή μέχρι την αποφοίτησή τους, ως απόσπαση.

Αν δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα, λογίζονται από την εισαγωγή τους ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, με όλα τα σχετικά καθήκοντά, περιορισμούς και δικαιώματα.

 
 

 

Οι αποδοχές τους ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Οι τελευταίοι αν διακόψουν τις σπουδές στη Σχολή υποχρεώνονται να επιστρέψουν τους μισθούς που έλαβαν.»

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης