Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας  και αρχίζει η χειμερινή περίοδος 2021-2022

Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας  και αρχίζει η χειμερινή περίοδος 2021-2022

Ποιες είναι οι ώρες κοινής ησυχίας κατά την χειμερινή περίοδο

 

Από την 01 Οκτωβρίου 2021 αρχίζει η χειμερινή περίοδος για τις ώρες κοινής ησυχίας και αλλάζουν οι ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας

 

Υπενθυμίζεται ότι με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα η διατάραξη της κοινής ησυχίας τιμωρείται με φυλάκιση έως πέντε μηνών

 

Ποιες είναι οι ώρες κοινής ησυχίας κατά την χειμερινή περίοδο 2021-2022