«Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» Επιδότηση για ηλιακό θερμοσίφωνα

Ξεκινά το πρόγραμμα επιδότησης για εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων προς αντικατάσταση των ηλεκτρικών «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα»

 

Το πρόγραμμα για την αντικατάσταση των ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με σύγχρονους ηλιακούς, χρηματοδοτείται από το repowerEU και θα επιδοτεί, σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι και 60% το κόστος απόκτησης ηλιακού θερμοσίφωνα.

Προϋπόθεση θα είναι η ανακύκλωση του ηλεκτρικού, κάτι το οποίο θα αναλάβει να κάνει ο πωλητής, δηλαδή το κατάστημα από όπου ο δικαιούχος του προγράμματος θα αγοράσει τον ηλιακό θερμοσίφωνα και η επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα θα γίνεται από «επιλεκτικούς τύπους» που έχουν συγκεκριμένο πρότυπο πιστοποίησης

Η επιδότηση θα χορηγηθεί με voucher

Το «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» θα λειτουργήσει σε ειδική πλατφόρμα υποδοχής των αιτήσεων στο gov.gr. στη διεύθυνση «allazothermosifona.gov.gr», που αναμένεται να ανοίξει την τρίτη εβδομάδα του Μαρτίου 2023.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι περί τα 3,5 εκατομμύρια νοικοκυριά διαθέτουν μόνο ηλεκτρικό θερμοσίφωνα. Η χρήση του είναι ενεργοβόρα καταναλώνοντας περί το 20% με 30% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας και αποτελεί τον κυριότερο λόγο επιβάρυνσης των λογαριασμών ηλεκτρικού  ρεύματος