Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών ακινήτων

Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών ακινήτων

Αριθ. ΠΟΛ 1009 – ΦΕΚ B 48 – 20.01.2016
Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/01/48_2016-pol1009-antikeimenikes.pdf”]