Αναπροσαρμογή κύριων και επικουρικών συντάξεων

Αριθ. οικ. 26083/887 – ΦΕΚ B 1605 – 07.06.2016
Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων – Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων

Άρθρο 1: Επανυπολογισμός κύριων συντάξεων
Άρθρο 2: Επιβεβαίωση των στοιχείων που απαιτούνται για τον επανυπολογισμό σύνταξης
Άρθρο 3: Υπολογισμός προκύπτουσας διαφοράς
Άρθρο 4: Χρονοδιάγραμμα επανυπολογισμού κύριων συντάξεων
Άρθρο 5: Γενικά Θέματα

Αριθ. οικ. 25909/470 – ΦΕΚ B 1605 – 07.06.2016
Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Άρθρο 1: Μεταβολή ετήσιου ποσοστού αναπλήρωσης επανυπολογισμού καταβαλλόμενων συντάξεων
Άρθρο 2: Επανυπολογισμός των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων
Άρθρο 3: Προσδιορισμός ετήσιου ή μέσου ετήσιου ποσοστού αναπλήρωσης (AR0) καταβαλλόμενων συντάξεων με τα ισχύοντα προ του Ν. 4387/2016
Άρθρο 4: Υπολογισμός ποσοστού μείωσης (a%) για τις συντάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3
Άρθρο 5: Διαδικασία υλοποίησης
Άρθρο 6: Αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων
Άρθρο 7: Γενικά Θέματα

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/06/1605_2016-syntajeis.pdf”]