Αναστολή εργασιών Πρωτοδικείου Αθήνας μέχρι 4-6-2014

Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Μετά το με αριθμό 4071/4-4-2014 έγγραφο σας και σε συνέχεια της με αριθμό 20608 οικ./28-3-2014 εγκυκλίου μας, σχετικά με την αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων της χώρας, εν όψει της διενέργειας των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των βουλευτικών εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014, σας γνωρίζουμε, ότι παρατείνεται η αναστολή των εργασιών του δικαστηρίου σας, για τρεις (3) ακόμη ημέρες, ήτοι μέχρι και την 4/6/2014.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Πηγή: dsa.gr