Αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές για τρία (3) έτη

Αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές για τρία (3) έτη

Αναστέλλεται ο ΦΠΑ στις νέες οικοδομές για τρία (3) έτη καθώς και ο φόρος υπεραξίας ακινήτων
Σύμφωνα με το προσχέδιο του Προϋπολογισμού έτους 2020 που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπονται μεταξύ άλλων οι κάτωθι σημαντικές παρεμβάσεις για τις οικοδομικές εργασίες:

• Αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές για τρία (3) έτη και του φόρου υπεραξίας ακινήτων.

• Επιστροφή μέρους των δαπανών για ανακαινίσεις, ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων που εξοφλούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, η οποία δεν θα επιφέρει επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό του 2020.

Σχετικά:

Οικοδομική άδεια. Διαδικασία έκδοσης και ελέγχου. Σε ποιες εργασίες δεν απαιτείται

Νόμος 4495/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 167/03.11.2017  Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις