Αντιφυματικός εμβολιασμός – Φυματίωση

ΑΔΑ: ΒΛΛΡΟΞ7Μ-899
ΕΟΠΥΥ
Αθήνα, 10/10/2013
Αρ. Πρωτ. : οικ. 32521

ΘΕΜΑ: “Αντιφυματικός εμβολιασμός – Φυματίωση

Σας κοινοποιούμε το υπ ́ αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π./οικ. 92954 / 8/10/2013 εξ. επείγον έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με τον αντιφυματικό εμβολιασμό, ο οποίος θα συνεχιστεί και την φετινή περίοδο, καθώς η χώρα μας δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τη διακοπή του, με βάση τις πρόσφατες οδηγίες της Διεθνούς Ένωσης κατά της Φυματίωσης και των νόσων του Αναπνευστικού ( IUALATD ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (W.H.O.).

Κατά συνέπεια ο αντιφυματικός εμβολιασμός B.C.G. θα εξακολουθήσει να γίνεται όπως και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή στην ηλικία των 6 ετών, αφού προηγουμένως γίνει έλεγχος με δερμοαντίδραση mantoux. Για όσα παιδιά δεν εμβολιάστηκαν για διάφορους λόγους στη συνιστώμενη ηλικία ο εμβολιασμός μπορεί να γίνει μέχρι την ηλικία των 12 ετών.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί κυρίως στον εμβολιασμό των παιδιών που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου όπως :

• Μετανάστες από χώρες με υψηλό ή μέσο δείκτη ενδημικότητας

• Αθίγγανοι και άλλες πληθυσμιακές ομάδες που ζουν σε συνθήκες ομαδικής διαβίωσης

• Παιδιά με mantoux ( – ) στην οικογένεια των οποίων υπάρχει άτομο με φυματίωση (θετικά πτύελα)

• Νεογνά μητέρων που έχουν μολυνθεί με τον ιό HIV (όχι βρέφη που έχουν παρουσιάσει ήδη συμπτωματολογία βρεφικού AIDS )

• Νεογνά, στο άμεσο περιβάλλον των οποίων, υπάρχει άτομο με φυματίωση (εμβολιάζονται κατά τη γέννηση).

Σε παιδιά άνω του ενός (1) έτους και σε ενήλικες η δόση του εμβολίου B.C.G. είναι 0,1 ml εμβολίου. Σε βρέφη κάτω του ενός (1) έτους η δόση είναι 0,05 ml.

Εφιστούμε την προσοχή σας στη καλή εφαρμογή της τεχνικής, ώστε τόσο η δερμοαντίδραση mantoux όσο και ο αντιφυματικός εμβολιασμός ( B.C.G.) να διενεργούνται καθαρά ενδοδερμικά.

Σας υπενθυμίζουμε τη συνέχιση του προληπτικού ελέγχο υ με δερμοαντίδραση mantoux σε μη εμβολιασμένα με B . C . G . παιδιά, στις ηλικίες 12 – 15 μηνών , 4 – 6 ετών (πριν τον εμβολιασμό με B . C . G .) και στην ηλικία 11 – 12 ετών στα ανεμβολίαστα παιδιά (όταν γίνεται η εκτίμηση της εμβολιαστικής τους κάλυψης).

Οι Σταθμοί Προστασίας Μάνας – Παιδιού & Εφήβου και όσες Μονάδες Υγείας μπορούν να εφαρμόσουν τον προληπτικό έλεγχο mantoux, θα εξακολουθήσουν να αποστέλλουν στην Υπηρεσία μας  (κάθε τρίμηνο) το στατιστικό έντυπο που σας έχει κοινοποιηθεί με το υπ ́ αριθ. πρωτ.Γ32/1534/29.8.07 Γενικό Έγγραφο.

Σύμφωνα με το υπ ́ αριθ. πρωτ.Γ55/881/23.11.2011, τ ο εμβόλιο B.C.G και τη δερμοαντίδραση mantoux θα χορηγούνται για τους ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ από τις Μονάδες Υγείας, κατόπιν παραγγελίας στο Παράρτημα του Κεντρικού Φαρμακείου ΕΟΠΥΥ, Πειραιώς 167.

Παρακαλούμε να λάβει άμεσα γνώση του εγγράφου όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό του Οργανισμού και να προγραμματιστεί ο εμβολιασμός των ασφ/νων μας παιδιών, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υ.Υ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ