ΕΟΠΥΥ. Αντιγριπικός εμβολιασμός για την εποχική γρίπη

ΕΟΠΥΥ. Αντιγριπικός εμβολιασμός για την εποχική γρίπη (Σχετικά: Ιώσεις και Εποχική γρίπη. Εμβολιασμός)

Αθήνα, 23/10/2013
Αρ. Πρωτ.: οικ. 34063

ΘΕΜΑ: “Αντιγριπικός εμβολιασμός για την εποχική γρίπη

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. οικ. 95847 / 15.10.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, σχετική με τον αντιγριπικό εμβολιασμό για την εποχική γρίπη ο οποίος, όταν εφαρμοστεί σωστά και έγκαιρα , καλύπτει σε ποσοστό 80% περίπου και προφυλάσσει από τη μετάδοση του ιού της γρίπης.

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών εφαρμόζεται σ τα άτομα (ενήλικες και παιδιά ) που ανήκουν στις καλούμενες ομάδες υψηλού κινδύνου.

Επισημαίνουμε ότι η παραπομπή για αντιγριπικό εμβολισμό θα γίνεται κατά αντιστοιχία του ICD-10. Σε κάθε παραπεμπτικό θα αναγράφεται πάντα ο κωδικός Ζ 25.1 – ( Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της γρίπης ) και ταυτόχρονα ο κωδικός της διάγνωσης π.χ. Ζ 94 – (Μεταμόσχευση Οργάνων) .

Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρονται ορισμένοι κωδικοί κατά ICD-10 οι υπόλοιποι προκύπτουν από το νόσημα που πάσχει ο ασφαλισμένος. Όπου η ένταξη του ασθενούς σε ομάδα υψηλού κινδύνου δεν μπορεί να αντιστοιχηθεί με κωδικό ICD-10, μπορεί η σχετική ένδειξη να αναγράφεται στα σχόλια της συνταγής π.χ. μακροχρόνια λήψη ασπιρίνης σε παιδιά.

Στις ομάδες υψηλού κινδύνου ανήκουν:

1. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.

2. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και λοιποί εργαζόμενοι) (Ζ 57.8 – επαγγελματική έκθεση σε άλλους παράγοντες κινδύνου)

3. Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:

  • Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες.
  • Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές.
  • Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας).
  • Μεταμόσχευση οργάνων (Ζ 94)
  • Δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες).
  • Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα.
  • χρόνια νεφροπάθεια.
  • Νευρομυϊκά νοσήματα

4. Έγκυοι ανεξάρτητα από την ηλικία κύησης (026.9 κατάσταση που σχετίζεται με την κύηση, μη καθορισμένη)

5. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. νόσος Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλα) για τον πιθανό κίνδυνος εμφάνισης συνδρόμου Reye μετά από γρίπη.

6. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερα των 6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα, τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη. ( Ζ 76.3 )

7. Κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές γυμνασίων – λυκείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων, κ.α.) ( Ζ 59 .3 – εσωτερικός τρόφιμος σε σχολείο )

Επισημαίνεται ότι, το παιδιατρικό αντιγριπικό εμβόλιο (ή η παιδιατρική δόση) χορηγείται μέχρι την ηλικία των 3 ετών. Μετά την ηλικία αυτή συνιστάται χορήγηση αντιγριπικών εμβολίων ενηλίκου.

Το αντιγριπικό εμβόλιο διατίθεται με 0% συμμετοχή μόνο για τους ασφαλισμένους που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, σχετικό το υπ’ αριθ. πρωτ. 33473/18.10.2013 Γενικό Έ γγραφο της Δ/νσης Φαρμάκου.

Παρακαλούμε για ενημέρωση όλων των αρμοδίων, με τον αντιγριπικό εμβολιασμό, Ιατρών και Υγειονομικών Υπαλλήλων για τον έγκαιρο εμβολιασμό των ομάδων υψηλού κινδύνου (ενηλίκων και παιδιών) και των εργαζομένων στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
Ιωάννης Ν. Βαφειάδης