Απαγόρευση αλιείας μπακαλιάρου στη Θάσο

Απαγόρευση αλιείας μπακαλιάρου στη Θάσο

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 24/2018ΦΕΚ Τεύχος Α 51/21.03.2018
Απαγόρευση αλιείας σε θαλάσσια περιοχή νότια της νήσου Θάσου για την προστασία νεαρών ατόμων μπακαλιάρου (Merluccius merluccius)Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η λήψη μέτρων για την προστασία νεαρών ατόμων μπακαλιάρου (Merluccius merluccius) σε θαλάσσια περιοχή νότια της νήσου Θάσου.

Άρθρο 2
Μέτρα προστασίας νεαρών ατόμων μπακαλιάρου
Απαγορεύεται η αλιεία με κάθε αλιευτικό εργαλείο, εκτός των κυκλικών δικτύων (γρι γρι), από την 1η έως και την 31η Μαΐου κάθε έτους, στη θαλάσσια περιοχή που οριοθετείται: από δυτικά, ξεκινώντας από την ευθεία που ορίζεται από τα στίγματα Α και Α’ και κατευθυνόμενοι περιμετρικά νοτίως της νήσου Θάσου και σε απόσταση 6 ν.μ. από την ακτογραμμή, έως την ευθεία μεταξύ των στιγμάτων Β και Β’, στα ανατολικά. Η περιοχή απεικονίζεται στο χάρτη του Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος.
Όπου:
Α: 40,636347 ή 40ο 38’10,8 Ν / 24,513459 ή 24ο 30’48,5 Ε
Α’: 40,691549 ή 40ο 41’29,6 Ν / 24,404509 ή 24ο 24’16,2 Ε
Β: 40,625510 ή 40ο 37’31,8 Ν / 24,782801 ή 24ο 46’56,1 Ε
Β’: 40,570700 ή 40 ο 34’14,6 Ν / 24,891820 ή 24ο 53’30,6 Ε


Άρθρο 3
Κυρώσεις
Για τους παραβάτες του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά, καθώς και της 3866/78486/14.7.2015 απόφασης του Υφυπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’/1587).

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως