Απαγόρευση κυνηγιού σε περίπτωση χιονοπτώσεων στο Σουφλί

Αριθμ. 18350 – ΦΕΚ B 2993- 19.09.2016

Απαγόρευση της άσκησης του κυνηγιού όλων των θηραμάτων (τριχωτών και πτερωτών) σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Σουφλίου.

Απαγορεύουμε στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Σουφλίου την άσκηση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων (τριχωτών και πτερωτών) σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευση της μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 

Η τήρησή της ανατίθεται στα Δασικά όργανα, στην Ελληνική Αστυνομία, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες της τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα και των λοιπών περί θήρας διατάξεων που ισχύουν.

Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.