Απαγόρευση κυνηγιού σε περίοδο χιονοπτώσεων στην Βέροια

Αριθμ. 12583 ΔΑΔ: 44 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4012/15.12.2016

Απαγόρευση κυνηγιού σε περίοδο χιονοπτώσεων  στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Βέροιας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Βέροιας, την άσκηση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων (τριχωτών και πτερωτών) σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης, όταν συνέπεια αυτής το έδαφος είναι καλυμμένο με χιόνι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης και εντοπισμού των θηραμάτων καθώς και σε περίπτωση επικράτησης παρατεταμένης διάρκειας δυσμενών για τα πτηνά καιρικών συνθηκών (χιόνια − παγετός)

Οι παραβάτες της διάταξης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.δ. 6/1969,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της και μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2016−2017.

Για την εφαρμογή της αρμόδια είναι τα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, των Δήμων της περιοχής μας, των κυνηγετικών οργανώσεων και κάθε φιλόνομος πολίτης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.