Απαλλαγή από το (ΤΑΠ) διατηρητέων κτισμάτων

Απαλλαγή από το τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) διατηρητέων κτισμάτων

Τα κτίρια που έχουν χαρακτηρισθεί με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ως (ιστορικά διατηρητέα) Μνημεία απαλλάσσονται από το τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)