Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011

Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών 2011

Ανάλυση Στοιχείων Μόνιμου Πληθυσμού και Κτιρίων

Διαδραστικός Χάρτης παρουσίασης αποτελεσμάτων Απογραφής 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Kατοικιών 2011

Νόμιμος Πληθυσμός 9.904.286
Μόνιμος Πληθυσμός 10.816.286

 

Διαδραστικός Χάρτης

Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 : Ανάλυση Στοιχείων Μόνιμου Πληθυσμού και Κτιρίων

Μόνιμος Πληθυσμός

Νόμιμος Πληθυσμός

De Facto Πληθυσμός