Η αργία της 15ης Αυγούστου. Τι ισχύει για αποδοχές και άδεια

Η αργία της 15ης Αυγούστου. Τι ισχύει για αποδοχές και άδεια

Η εορτή της Παναγίας 15 Αυγούστου, σύμφωνα με το Β.Δ. 748/66, είναι επίσημη αργία.Την ημέρα αυτή, απαγορεύεται γενικότερα η λειτουργία των επιχειρήσεων.

Επιτρέπεται να παραμείνουν ανοικτές μόνο οι επιχειρήσεις που κατά το ανωτέρω διάταγμα, λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και αργίες, όπως π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, συγκοινωνίες, κλινικές κλπ.

Αποδοχές εργαζομένων σε αργία (Υ.Α. 8900/1946, Υ.Α. 25825/1951, Ν.Δ. 3755/1957)

Όσοι εργαζόμενοι αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν στις 15 Αυγούστου για λόγους που δεν οφείλονται στους ίδιους, θα πάρουν το ημερομίσθιό τους, χωρίς προσαύξηση.

Οι ημερομίσθιοι που θα εργαστούν την ημέρα αυτή, θα πάρουν το ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%, υπολογισμένη στο νόμιμο ημερομίσθιο.

Οι αμειβόμενοι με μισθό, οι οποίοι δεν θα εργασθούν στις 15 Αυγούστου, θα πάρουν κανονικά το μισθό τους.

Για τους αμειβόμενους με μισθό και οι οποίοι θα απασχοληθούν στις 15 Αυγούστου διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:

– Αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και αργίες, θα πάρουν μόνο την προσαύξηση 75% του 1/25 του νόμιμου μισθού τους.

– Εάν πρόκειται για επιχείρηση που δεν λειτουργεί κατά τις Κυριακές και αργίες, οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν έκτακτα κατά την ημέρα αυτή, θα λάβουν εκτός της προσαύξησης του 75%, επί πλέον ένα ημερομίσθιο (1/25 του μισθού τους, ή τόσα ωρομίσθια, όσες ώρες απασχοληθούν), αφού ο μισθός τους, αντιστοιχεί στις εργάσιμες ημέρες του μήνα και κατά συνέπεια δεν περιλαμβάνει και την αμοιβή της 15ης Αυγούστου ή οποία είναι επίσημη αργία.

Για παράνομη λειτουργία της επιχείρησης και απασχόληση εργαζομένων κατά την ημέρα αυτή, κατά παράβαση του προγράμματος εργασίας τους, ή χωρίς άδεια της επιθεώρησης εργασίας, ο εργοδότης κινδυνεύει με πρόστιμο.

Οι παραβάσεις αυτές (άρθρο 1, β.δ. 748/1966) χαρακτηρίζονται ως -Σημαντικές- στο βαθμολόγιο για τον υπολογισμού του προστίμου. (Απόφαση 2063/Δ 1 632/2011 Υπουργείου Εργασίας)

Λόγω καλοκαιριού, πολλοί εργαζόμενοι κατά την ημέρα της 15ης Αυγούστου βρίσκονται σε κανονική άδεια. Η ημέρα αυτή δεν θα πρέπει να καταμετρηθεί στις ημέρες της κανονικής άδειας, αφού σύμφωνα με το Α.Ν. 539/45, δεν περιλαμβάνονται στην ετήσια άδεια οι επίσημες αργίες.Αργίες και εβδομαδιαία ανάπαυση (ρεπό)

Οι επιχειρήσεις που απαγορεύεται να λειτουργούν και να απασχολούν εργαζομένους κατά τις ημέρες αργιών, δεν πρέπει να χορηγούν κατά τις ημέρες αυτές εβδομαδιαία ανάπαυση (ρεπό) στους εργαζόμενους, αφού το ρεπό πρέπει να χορηγείται σε εργάσιμη ημέρα.

Εφόσον όμως η ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό), χορηγείται στον μισθωτό σταθερά ολόκληρο το έτος ή κατά την συμφωνημένη περίοδο απασχόλησής του ή κυκλικά και η ημέρα της εβδομαδιαίας ανάπαυσης, συμπίπτει με ημέρα αργίας, τότε το ρεπό δεν μεταφέρεται, αφού τέτοια πρόβλεψη δεν υπάρχει στις ισχύουσες διατάξεις.

Αργίες και αδικαιολόγητη απουσία εργαζόμενου

Εάν η αργία συμπίπτει με την πρώτη ή την τελευταία ημέρα αδικαιολόγητης απουσίας του εργαζόμενου, οπότε δεν είναι εύκολο να διαγνωσθεί αν θα απουσίαζε και κατά την ημέρα αυτή, ο εργαζόμενος δικαιούται το ημερομίσθιο του (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 24/1966 ), ενώ αν η αργία περιλαμβάνεται μεταξύ δύο ημερών αυθαίρετης απουσίας του, δεν δικαιούται το ημερομίσθιο της αργίας  (Γνωμοδότηση ΝΣΚ  919/62)