Αριθμός εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2017-2018

Αριθμός εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2017-2018

07-04-2017 Νέα Υπουργική Απόφαση για τους εισακτέους στην Τριτοβάθμια ΕκπαίδευσηΣυμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. Φ.253.1/40818/Α5/9-3-2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος  2017-2018 (ΦΕΚ 815-Β)», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. Φ.253.1/60992/Α5/7-4-2017 (ΦΕΚ 1312 Β’) ομοία (Αριθμ. Φ.253.1/ 84559 /Α5 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1876/30.05.2017)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τους νέους πίνακες εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (43.758 εισακτέοι στα πανεπιστήμια και 26.968 στα ΤΕΙ).

Αριθμ. Φ.253.1/60992/Α5 – Τεύχος Β 1312/13.04.2017
Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Φ.253.1/40818/Α5/9-3-2017 υπουργικής απόφασης: Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος  2017-2018 (ΦΕΚ 815-Β ́).

Παρατίθενται οι αριθμοί των εισακτέων στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ ανά σχολή, που περιλαμβάνονται στη σχετική Υπουργική Απόφαση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Οι πίνακες με τον αριθμό των εισακτέων ανά σχολή

– – –
Η προηγούμενη απόφαση (Αριθμ. Φ.253.1/40818 /Α5 – ΦΕΚ Τεύχος Β 815/14.03.2017 – Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018)