Αριθμός και αποζημίωση εθνοφυλάκων για το 2024

Αριθμ. Φ.130/70/573736/Σ.1243 – ΦΕΚ τεύχος Β 2169/08.04.2024
Καθορισμός αριθμού Εθνοφυλάκων που θα χρησιμοποιηθούν για φρούρηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς, κατά το έτος 2024.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός αριθμού Εθνοφυλάκων

Ο αριθμός των Εθνοφυλάκων που θα χρησιμοποιηθεί για φρούρηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς, κατά το έτος 2024, καθορίζεται στους χίλιους έναν (1.001)

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

Χρησιμοποίηση εθνοφυλάκων και ημερήσια αποζημίωση αυτών

Η διαδικασία αφορά τον καθορισμό του αριθμού των Εθνοφυλάκων που θα χρησιμοποιηθούν κατ έτος για φρούρηση αποθηκών πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς, καθώς και την ημερήσια αποζημίωση αυτών, για την κάλυψη δαπανών τροφής, ιματισμού και υπόδησής τους

Η κατανομή των Εθνοφυλάκων ανά Σχηματισμό γίνεται με μέριμνα του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ). Η διαδικασία κλήσης προς χρησιμοποίηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται με μέριμνα των Σχηματισμών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες – διαταγές του ΓΕΣ, οι οποίες είναι διαβαθμισμένες. Η πληρωμή πραγματοποιείται από τα Κεντρικά Ταμεία Στρατού – Εθνοφυλακής

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης