Αριθμός μαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ στο Δημόσιο Τομέα 2016-2017

Αριθμός μαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ στο Δημόσιο Τομέα