Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και που βρίσκεται

Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και που βρίσκεται

Στην φορολογική δήλωση και στις αιτήσεις για τα κοινωνικά επιδόματα, είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του Αριθμού Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ποιος είναι ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και που βρίσκεται

Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι ο αριθμός που βρίσκεται χτυπημένος στην ασημί μεταλλική πλακέτα που βρίσκεται στο κουτί του μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος (της ΔΕΗ ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας)

Ολόκληρος ο αριθμός βρίσκεται στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος (της ΔΕΗ ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας) στην πρώτη σελίδα πάνω δεξιά με την ένδειξη Αριθμός Παροχής.

Παράδειγμα

Στην ένδειξη Αριθμός Παροχής αναγράφεται πχ 

1 23456789-02 5

Ο πρώτος αριθμός (1) που χωρίζεται με διάστημα από τα επόμενα 8 είναι ο κωδικός περιοχής που βρίσκεται ο μετρητής

Οι επόμενοι οκτώ αριθμοί (23456789) που χωρίζονται με παύλα από τα επόμενα 2 είναι το νούμερο που είναι χτυπημένο στην πλακέτα

Οι δυο επόμενοι αριθμοί (02) μετά την παύλα είναι ο αριθμός διαδοχής, που αλλάζει (αυξάνεται) όταν ο μετρητής (ρολόι) αλλάζει πάροχο ή κάτοχο.

Οι παραπάνω έντεκα (11) αριθμοί είναι ο Αριθμός Παροχής, και γράφονται συνεχόμενα (χωρίς το διάστημα και την παύλα) όπου μας ζητείται

Στο παραπάνω παράδειγμα ο Αριθμός Παροχής είναι 12345678902

Το τελευταίο νούμερο (5) αποτελεί κωδικοποίηση (της ΔΕΗ ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας) και δεν μας δίνει κάποια πληροφορία και ως εκ τούτου δεν χρησιμοποιείται