ΑΣΕΠ 2Κ/2024. Λήγουν οι αιτήσεις για μόνιμες προσλήψεις

ΑΣΕΠ 2Κ/2024ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 12/23.04.2024
2K/2024 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτακοσίων δέκα επτά (817) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καθώς και θέσεων (από μεταφορά) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

 

Αιτήσεις έως 31 Μαΐου 2024

 

Αναλυτικά οι θέσεις

Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), διακόσιες (200) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ, ΠΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ, ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΠΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE-HARDWARE), ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE), ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE), ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΣΥ, ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εξακόσιες δέκα επτά (617) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΟΠΤΙΚΗΣ (ΟΡΘΟΠΤΙΣΤΩΝ), ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔ.
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Ή HARDWARE), ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.

Γ ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), (τέσσερις (4) θέσεις από μεταφορά).
Κλάδου/Ειδικότητας: ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ στην περίπτωση που δεν καλυφθούν από πτυχιούχους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλάδου/ειδικότητας: ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Υποβολή αιτήσεων και προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής  λήγει στις 31 Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 (ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 15/08.05.2024)

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

 

 

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Κ/2024 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 12/23.04.2024

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης