Αστυνομικό Τμήμα και Τμήμα Ασφάλειας Ακροπόλεως

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 110/2014 – ΦΕΚ A 177 – 29.08.2014
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Ακροπόλεως και Τμήματος Ασφάλειας Ακροπόλεως