Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων Μουσείων και Μνημείων

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΤΔΑΜ/Φ31/253511/137563/11050/2988 – ΦΕΚ B 3429 – 31.12.2013

Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους. (2013-2014)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ