Χορήγηση επιδόματος στους συνταξιούχους που δεν έλαβαν αύξηση

Ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε κοινωνική εκδήλωση (12.2.2023) επιβεβαίωσε την χορήγηση χρηματικού ποσού με την μορφή επιδόματος στους συνταξιούχους που δεν έλαβαν αύξηση, λόγω προσωπικής διαφοράς