Χρόνια Πολλά με Υγεία σε Όλους!

Χρόνια Πολλά με Υγεία σε Όλους!
Ήπειρος, 1957. Φωτογραφία Κώστας Μπαλάφας.
© Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη
Epirus, 1957. Photograph by Costas Balafas.
© Benaki Museum Photographic Archives