Ο δακτύλιος τις ημέρες από την Πρωτοχρονιά έως τα Θεοφάνεια

Ο δακτύλιος τις ημέρες από την Πρωτοχρονιά έως τα Θεοφάνεια

Ο δακτύλιος για όλες τις ημέρες της εβδομάδας από την Πρωτοχρονιά έως τα Θεοφάνεια
Δευτέρα 31/12/2018
Την Δευτέρα 31/12/2018 και τις ώρες 07.00 έως 20.00
κυκλοφορούν τα μονά δηλαδή αυτά που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 και 9 (μονό αριθμό)

Τρίτη Πρωτοχρονιά 01/01/2019

Η Τρίτη Πρωτοχρονιά 01/01/2019 είναι επίσημη αργία και δεν ισχύει Δακτύλιος. Όλα τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν ελεύθερα

Οι αργίες στο Δημόσιο Τομέα

Τετάρτη 02/01/2019
Την Τετάρτη 02/01/2019 και τις ώρες 07.00 έως 20.00 κυκλοφορούν τα ζυγά δηλαδή αυτά που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 και 8 (ζυγό αριθμό)

Πέμπτη 03/01/2019
Την Πέμπτη 03/01/2019 και τις ώρες 07.00 έως 20.00 κυκλοφορούν τα μονά δηλαδή αυτά που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 και 9 (μονό αριθμό)

Παρασκευή 04/01/2019
Την Παρασκευή 04/01/2019 και τις ώρες 07.00 έως 15.00 κυκλοφορούν τα ζυγά δηλαδή αυτά που ο αριθμός κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 και 8 (ζυγό αριθμό)

Κάθε Παρασκευή οι ώρες του δακτυλίου είναι από 07.00 έως 15.00

Κάθε Σάββατο και Κυριακή ΔΕΝ ισχύει ο δακτύλιος. Όλα τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν ελεύθερα

Δακτύλιος 2018-2019. Δείτε και τον χάρτη με τις περιοχές που περιλαμβάνει