Η νέα ενιαία διαδικτυακή πύλη της ΕΕ διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεκτείνει την ενιαία δικτυακή πύλη για τη χρηματοδότηση της ΕΕ  και έτσι θα έχουν πλέον οι επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη ευκολότερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Η νέα διαδικτυακή πύλη θα περιλαμβάνει τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η νέα ενιαία πύλη θα παρέχει πλέον κατανοητές, πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες και θα  δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες να ενημερωθούν για χρηματοδότηση άνω των 100 δισ. ευρώ μέσω διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013.

Με τη διεύρυνση της ενιαίας πύλης, ενισχύεται μια σημαντική πηγή πληροφοριών για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω εγγυήσεων, δανείων και επιχειρηματικών κεφαλαίων και διπλασιάζεται ο αριθμός των τραπεζών και των αμοιβαίων κεφαλαίων-εταίρων.

Ο κ. Antonio Tajani, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, καθώς και ο κ. Johannes Hahn, επίτροπος αρμόδιος για θέματα περιφερειακής πολιτικής, γνωρίζοντες ότι η πρόσβαση στην τόσο αναγκαία για αυτές χρηματοδότηση αποτελεί μείζον πρόβλημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, διαβεβαίωσαν ότι η Επιτροπή είχε θέσει ως βασική προτεραιότητα να απλουστευθούν οι διαδικασίες και να περιοριστούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν.

Τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, συμβάλλουν καταλυτικά στην πραγματοποίηση των καίριων επενδύσεων για την ώθηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και η προσθήκη των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ στην ενιαία διαδικτυακή πύλη αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ.

Σύμφωνα με το έγγραφο με τίτλο «Προοπτικές χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών μικρών επιχειρήσεων», το επιχειρηματικό περιβάλλον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη είχε επιδεινωθεί, καθώς και οι τράπεζες της ευρωζώνης έχουν αυστηροποιήσει τα κριτήρια αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών τους.

Επιπλέον, τα τελευταία δύο χρόνια, σχεδόν το ένα τρίτο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ζήτησαν δάνειο, είτε δεν κατάφεραν να εγκριθεί η αίτησή τους, είτε δανείστηκαν ποσό μικρότερο της αίτησής τους. Επομένως, δεδομένου ότι τα διαρθρωτικά ταμεία έχουν διαθέσει ήδη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις περίπου 70 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013, οι επικαιροποιημένες πληροφορίες και η εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ ήταν αναγκαία μέτρα, σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Η νέα ενιαία πύλη για τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα-πλαίσιο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (CIP), τον μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων Progress, το μέσο επιμερισμού του κινδύνου (7o Πρόγραμμα Πλαίσιο), τα δάνεια της ΕΤΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και, με τις νέες προσθήκες, τα εθνικά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα των κρατών μελών για την υλοποίηση των στόχων της πολιτικής για τη συνοχή.

Στην ενιαία πύλη ο χρήστης μπορεί να βρει εξατομικευμένη χρηματοδότηση, ανάλογα με ανάγκες του, όπως το μέγεθος της επιχείρησης και τις επενδυτικές του προτεραιότητες. Οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση με τη στήριξη της ΕΕ, μέσω μίας από τις περίπου 1.000 τράπεζες και τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, είναι αρκετά λεπτομερείς. Η πύλη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες της ΕΕ και προσβάσιμη από όλα τα κράτη μέλη της, καθώς και από τις υποψήφιες χώρες.

Η πρόσβαση των περιφερειών στη χρηματοδότηση θεωρείται ζωτικής σημασίας για την επιστροφή της Ευρώπης στην ανάπτυξη. Εως το τέλος του 2011 είχαν συσταθεί συνολικά 484 ειδικά κεφάλαια για τις επιχειρήσεις στα 25 κράτη μέλη.

Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2012 τα χρηματοδοτικά μέσα του προγράμματος-πλαισίου για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (CIP) χορήγησαν σχεδόν 13 δισ. ευρώ σε εγγυήσεις και περισσότερα από 2,3 δισ. ευρώ σε επιχειρηματικά κεφάλαια, ενώ ο κ. Antonio Tajani έχει ζητήσει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός των χρηματοδοτικών μέσων του CIP κατά 19 εκατ. ευρώ για να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση.

Περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο στο enterprise-hellas.gr

Πηγή: ellak.gr