Η διαδικτυακή πλατφόρμα ProGreece

Το Γενικό Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με την υποστήριξη του Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Συλλόγου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, του Συλλόγου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, του Συλλόγου Μεταναστών και Ομογενών από τη Γερμανία, την Ένωση Νέων Επιχειρηματιών Θεσσαλονίκης και την Mediascape ltd, πήρε την πρωτοβουλία για την δημιουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας ProGreece.

Περισσότερες από 500 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ήδη εγγραφεί στη νέα πλατφόρμα ProGreece, με σκοπό την ενίσχυση της εξαγωγικής τους δράσης και προβολής των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών τους, με την προοπτική σύναψης νέων εμπορικών συμφωνιών με γερμανικές επιχειρήσεις.

Πρόκειται για ένα νέο διαδραστικό κοινωνικό δίκτυο στη διάθεση των ελληνικών επιχειρήσεων που σηματοδοτεί ακόμη μία επιτυχημένη προσπάθεια με στόχο την προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα ProGreece συνδέει την προσφορά των ελληνικών επιχειρήσεων που διαθέτουν πλεονάζουσα παραγωγή ή επιθυμούν την επέκταση του κύκλου εργασιών τους με την αντίστοιχη ζήτηση της γερμανικής αγοράς. Πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια προβολής της ελληνικής επιχειρηματικότητας στη γερμανική βιομηχανία, με στόχο την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων, τη στήριξη της επαγγελματικής απασχόλησης και τη δημιουργία σταθερών συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και γερμανικών επιχειρήσεων, αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη της γερμανικής αγοράς στην ελληνική.

Οι δυνατότητες που προσφέρει η πλατφόρμα ProGreece είναι, μεταξύ άλλων, η δημουργία εταιρικών παρουσιάσεων, η προβολή των παραγωγικών δυνατοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων (supply side), η συγκέντρωση στοιχείων για τη ζήτηση από γερμανικές επιχειρήσεις (demand side), η αντιστοίχιση προσφοράς-ζήτησης και η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εταιριών, η άμεση επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων και η δημιουργία ενός «κοινωνικού επαγγελματικού δικτύου» (social business network).

Η εγγραφή για τις Ελληνικές επιχειρήσεις είναι δωρεάν και τους δίνεται η δυνατότητα να δημιουργούν το δικό τους εταιρικό προφίλ, ενώ παράλληλα μπορούν να αναζητήσουν στοχευμένα τους κατάλληλους επιχειρηματικούς συνεργάτες στη γερμανική αγορά, μέσω των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης που τους παρέχονται.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα ProGreece αποτελεί μία σημαντική προσθήκη στο φάσμα των πρωτοβουλιών με στόχο την τόνωση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Δίνοντας έμφαση στο ανταγωνιστικό δυναμικό των ελληνικών επιχειρήσεων και στα καινοτόμα ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της γερμανικής αγοράς, το  Enterprise Europe Network-Hellas απευθύνει πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο Έλληνα επιχειρηματία να διεκδικήσει την ενεργή παρουσία του στην ευρύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ),  συνεργάζεται με το ΕΚΤ  για την υλοποίηση του Enterprise Europe Network-Hellas, παρέχοντας υποστήριξη σε θέματα Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής, με σκοπό να βοηθηθούν οι Ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, με βάση τη γνώση και την καινοτομία.

Πηγή: ellak.gr