Διαγραφή από τα Δημοτολόγια λόγω θανάτου

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Οικείος Δήμος

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω Κ.Ε.Π.

Δικαιολογητικά

α. Aίτηση / υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία και το Κ.Ε.Π.)

β. Αστυνομική Ταυτότητα

γ. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Παρατηρήσεις

α. Αν είναι ΑΝΔΡΑΣ, πρώτα γίνεται η διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων και με την ίδια απόφαση γίνεται και η διαγραφή από τα Δημοτολόγια.

β. Αν είναι ΓΥΝΑΙΚΑ, μόνο με ληξιαρχική πράξη θανάτου που κοινοποιεί το Ληξιαρχείο, γίνεται και η διαγραφή από τα Δημοτολόγια.