Διακοπή υπηρεσιών TaxisNet την Πέμπτη 06-02-2020

Διακοπή υπηρεσιών TaxisNet την Πέμπτη 06-02-2020

Διακοπή υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και ανακεφαλαιωτικών πινάκων VIES την Πέμπτη 06.02.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ)

Αθήνα, 05 Φεβρουαρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενόψει της συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Α’ Περιστερίου με τη Δ.Ο.Υ. Β’ Περιστερίου και τη λειτουργία της Δ.Ο.Υ. Περιστερίου από τις 10.02.2020, ενημερώνουμε ότι δεν θα είναι δυνατή:

1. Για τους φορολογούμενους των προαναφερόμενων ΔΟΥ Α’ Περιστερίου και Β’ Περιστερίου:

– Η οριστικοποίηση των δηλώσεων Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικών ετών 2015-2018 καθώς και η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης δηλώσεων Ε9 ετών 2014-2019, από την Τετάρτη 05.02.2020 ώρα 23:00 έως τη Δευτέρα 10.02.2020 ώρα 12:00.

– Η υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλών των ανωτέρω Δ.Ο.Υ. καθώς και η πληρωμή των οφειλών αυτών με τη χρήση καρτών πληρωμών στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, από την Πέμπτη 06.02.2020 ώρα 10:00 π.μ. έως τη Δευτέρα 10.02.2020 ώρα 12:00.

2. Για όλους τους φορολογούμενους:

Η υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και ανακεφαλαιωτικών πινάκων V.I.E.S. την Πέμπτη 06.02.2020, μεταξύ 10:00-17:00.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.από την Πέμπτη 06.02.2020 ώρα 10:00 π.μ. έως τη Δευτέρα 10.02.2020 ώρα 12:00.