Διασύνδεση υπηρεσιών ΠΦΥ (ΠΕΔΥ) με τα Νοσοκομεία ΔΥΠε

Αριθμ. Γ3α/οικ. 3579 – ΦΕΚ B 93 – 20.01.2015

Επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική διασύνδεση όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, που αποτελούν το ΠΕΔΥ, με τα Νοσοκομεία της ΔΥΠε στην οποία υπάγονται και τα οποία αποτελούν Νοσοκομεία Αναφοράς

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

1. Την άμεση επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική διασύνδεση όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, που αποτελούν το ΠΕΔΥ, με τα Νοσοκομεία της ΔΥΠε στην οποία υπάγονται και τα οποία αποτελούν Νοσοκομεία Αναφοράς, ως εξής: