Διασύνδεση του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών με το ΓΕΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 04 Οκτωβρίου 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διασύνδεση του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών με το ΓΕΜΗ

Με πρωτοβουλία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, πραγματοποιείται διασύνδεση του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), με στόχο τη συγκρότηση ενός ενιαίου πλαισίου οργάνωσης, ενημέρωσης και χρήσης των μητρώων της δημόσιας διοίκησης, που αποτελούσε ανέκαθεν πάγια απαίτηση τόσο του εμπορικού, όσο και του αγροτικού κόσμου.
Με την εν λόγω διασύνδεση οι αγρότες (γεωργοί και κτηνοτρόφοι) μπορούν πλέον να αναζητούν και να βρίσκουν πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την ιστορικότητα των επιχειρήσεων των εμπόρων με τους οποίους θα αναπτύξουν την όποια εμπορική δραστηριότητα, αντιμετωπίζοντας έτσι προβλήματα που προέκυπταν κατά το παρελθόν λόγω της παντελούς έλλειψης παρακολούθησης αυτών. Συνεπώς, με τη διασύνδεση του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών με το ηλεκτρονικό ΓΕΜΗ:

 1. καθίσταται ευέλικτη και γρήγορη η παρακολούθηση των εμπορικών επιχειρήσεων (παρακολούθηση της καταγραφής και αυτόματη ενημέρωση των μεταβολών όλων των εταιρικών μορφών
 2. σύσταση, καταστατικά, μετοχικό κεφάλαιο, κ.ά.- και λεπτομερής καταγραφή των οικονομικών αποτελεσμάτων και υποχρεώσεων των επιχειρήσεων – ιστορικότητα της επιχείρησης),
 3. ενισχύεται η διαφάνεια της εμπορικής δραστηριότητας,
 4. εξασφαλίζονται οι συναλλαγές (ασφάλεια και αξιοπιστία των εν γένει συναλλαγών) και η νόμιμη εμπορική δραστηριότητα, ενώ τέλος
 5. επιταχύνεται και η λήψη αποφάσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Από την ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ ( www.businessportal.gr και www.businessregistry.gr ) παρέχονται πληροφορίες σχετικά με:

 • την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για την καταχώρηση μεταβολών και στοιχείων στο ΓΕΜΗ,
 • την υπηρεσία ΓΕΜΗ και τη δομή λειτουργίας της,
 • το θεσμικό πλαίσιο (Νομοθεσία, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, λοιπές ανακοινώσεις),
 • τα δεδομένα που αφορούν το ΓΕΜΗ και πιο συγκεκριμένα
 • τον αριθμό νέων συστάσεων ανά τύπο εταιρείας,
 • τον αριθμό διαγραφών ανά τύπο εταιρείας,
 • τον έλεγχο απογραφής εταιρειών (βάσει του ΑΦΜ), αν δηλαδή η εταιρεία έχει απογραφεί στο ΓΕΜΗ ή όχι,
 • τις καταχωρημένες επωνυμίες των εταιριών (αναζήτηση με επωνυμία),
 • τη Δημοσιότητα του ΓΕΜΗ (αναζήτηση δημόσιων στοιχείων μιας επιχείρησης, βάσει του ΑΦΜ της, τον αριθμό ΓΕΜΗ, την επωνυμία της εταιρείας ή το διακριτικό της τίτλο). Μπορεί δηλαδή να αναζητηθεί η κατάσταση της εταιρείας, αν είναι ενεργή σε λύση, σε εκκαθάριση, σε πτώχευση, σε αδράνεια, σε διαδικασία συνδιαλλαγής, καθώς και τροποποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας ΓΕΜΗ,
 • την απογραφή των επιχειρήσεων.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, με αφορμή την προαναφερόμενη διασύνδεση προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Ένα ακόμη αίτημα των γεωργών, που αφορά στην εμπορία των γεωργικών προϊόντων τους, βρίσκει λύση με τη δημιουργία του ΓΕΜΗ και τη χρήση όλων των πλεονεκτημάτων του ΓΕΜΗ από το Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων. Οι γεωργοί για χρόνια αντιμετώπιζαν προβλήματα διάθεσης των προϊόντων τους και απάτης με εμπόρους χωρίς να έχουν την οικονομική βάση. Οι τελευταίοι δε, αγόραζαν προϊόντα με πίστωση αφήνοντας τους γεωργούς απλήρωτους για μεγάλα διαστήματα ενίοτε και παντοτινά. Το πρόβλημα αυτό οξύνθηκε τα τελευταία χρόνια και λόγω του ότι πολλές υγιείς ενώσεις γεωργών καθώς και συνεταιρισμοί βοηθούσαν προς την κατεύθυνση αυτή,  με τη συγκέντρωση των προϊόντων τους για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρις ότου να έρθουν καλύτερες τιμές, αλλά και τη διάθεση μαζικά των προϊόντων τους μετά από την άθροιση μεγάλων ποσοτήτων. Έτσι όσο πιο ψηλά πήγαινε αυτή η διαδικασία, τόσο πιο εύκολο ήταν να ελεγχθεί ο συγκεκριμένος έμπορος. Η δημιουργία αυτού λοιπόν του Mητρώου δίνει την ευκαιρία πλέον σε όλους τους γεωργούς πριν διαθέσουν τα προϊόντα τους να έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν ποιος είναι αυτός που τα αγοράζει, αν είναι νόμιμος έμπορος, ποια είναι τα περιουσιακά του στοιχεία και οι ισολογισμοί του και ούτω καθεξής. Το Υπουργείο συνιστά σε όλους τους αγρότες όπως επίσης και στους συνεταιρισμούς, τις ομάδες και τις ενώσεις να ενημερώνονται και να αξιοποιούν το εργαλείο αυτό, προκειμένου να εξαλειφθούν τα φαινόμενα αυτά».