Διδακτικά συγγράμματα. Κοστολόγηση και δωρεάν διάθεση στους φοιτητές

Αριθμ. 125766/Ζ1 – ΦΕΚ B 2433 – 05.08.2016
Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των ΑΕΙ και ΑΕΑ

Αριθμ. 125768/Ζ1 – ΦΕΚ B 2433 – 05.08.2016
Ρύθμιση θεμάτων κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων

Αριθμ. 125772/Ζ1 – ΦΕΚ B 2433 – 05.08.2016
Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων και Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων Διδακτικών Συγγραμμάτων