ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. Πρόσληψη 6 ατόμων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου «Στερέωση και αποκατάσταση Καθολικού Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Ρογκοβού, στο Τσεπέλοβο Ζαγορίου, Ν. Ιωαννίνων» με κωδικό ΜΙS 303621 το οποίο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα- Ήπειρος»

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες