ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. Πρόσκληση για 4 πτυχιούχους

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με (4) άτομα στο πλαίσιο του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κοινωνικών κατοικιών στην Μεσόγειο»

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες